VCD3114 User Experience ApplicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD3114 Etkileşimli Sanatlar ve Tasarım Bahar 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SERKAN ŞİMŞEK
Doç. Dr. BARBAROS BOSTAN
Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin ana amacı etkileşimli sanatlar ve etkileşim tasarımı kavramlarına giriş sağlamaktır. Etkileşimli sanat çalışmalarında kullanılan yeni medya elemanlarının değerlendirmesi ve kavramsal çerçevenin olduğu kadar teknik özelliklerin de değerlendirilmesi temel yapıyı oluşturmaktadır. Etkileşim tasarımı prensipleri uygulama ve projelerle değerlendirilmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Etkileşimli sanatların temel özelliklerini öğrenmek
2) İşlemsel tasarım, veri görselleştirme, kod-sanatı gibi yeni medya sanat-tasarım mecraları ve konuları hakkında tecrübeler edinmek
3) Etkileşimli sanatların tasarım odaklı uygulamalarını gerçekleştirebilmek
4) Etkileşimli ortama yönelik kavram tabanlı tasarım gerçekleştirebilmek
5) Tasarım fikirlerinin son ürüne dönüştürülebilmesi için gerekli teknoloji ve yazılım becerilerini kazanmak
6) Etkileşimli sanatlar hakkında teorik ve tarihsel bilgiler edinmek
7) Yeni-medya sanatları alanında güncel olay ve akımları takip etme alışkanlığı kazanmak
8) Etkileşimli sanat eserlerinin üretilme süreçlerini öğrenmek ve yönetebilmek
9) Etklileşimli sanatlara yönelik akademik ve eleştirel bakış açısı geliştirebilme yetisi kazanmak
10) Tasarım için gerekli zaman yönetimi becerileri kazanmak

Dersin İçeriği

Ders üç kısma göre yapılandırıldı.
İlk kısım, etkileşimli sanat eserlerinin kavramsal ve teknik özelliklerinin değerlendirmesi ve karşılaştırmasına odaklanır. Ayrıca etkileşimli tasarımın analizi ve kod sanatı ve işlemsel tasarım tarihinin derinlerine giriş amaçlanmaktadır.
İkinci kısım, ‘processing’ kodlama diliyle etkileşimli tasarım uygulamalarına konsantre olur. Öğrenciler etkileşimi programlamaya giriş yapacaklardır. Sınıf içi uygulamalarıyla olduğu kadar ödevler ile de becerilerini geliştirerek final projesine hazır hale gelebileceklerdir.
Üçüncü kısım, final projesinin geliştirilmesini ve değerlendirilmesini kapsar. Her öğrenci etkileşimli bir tasarım gerçekleştirmek üzere bir başlık ve konsept seçer.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Etkileşimli Sanatlar & Tasarımın başlıkları
2) Etkileşimli Sanatlar & Tasarımın teorisi
3) Etkileşim sensörleri, Fiziksel Veri Girişi Proje #1: Kavramsal bir problem tabanlı etkileşimli tasarım
4) Proje #1 değerlendirme Kod gramerine giriş
5) Kod grameri ödev #1
6) Animasyon If kalıbı ödev #2
7) Etkileşim For döngüleri – Desen Tasarımı ödev #3 Proje #2: Etkileşimli Tasarım Sanat Eserinin Değerlendirmesi
8) İmaj & Yazı Özellikleri Ödev #4
9) Harici Kütüphaneler Video & Kamera Ödev #5
10) Matrisler Genel Bakış: Süregelen gramerin toparlanması
11) Tersine Mühendislik: Analiz & Yeniden oluşturmak Final Projesi
12) Final Proje Değerlendirmesi #1: Bire bir oturumlar
13) Final Proje Değerlendirmesi #2: Bire bir oturumlar
14) Final Proje Değerlendirmesi #3: Bire bir oturumlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Terzidis, Kostas. 2009. Algorithms for Visual Design – Using The Processing Language. Indiana: Wiley Publishing.

Fry, Ben. 2008. Visualizing Data. Sabastopol: O'Reilly Media.

Noble, Joshua. 2009. Programming Interactivity. Sabastopol: O'Reilly Media.

Fry, Ben and Casey Reas. 2007. Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists. Cambridge: MIT Press.

Greenberg, Ira. 2007. Processing: Creative Coding and Computational Art. Berkeley: Apress.

Shiffman, Daniel. 2008. Learning Processing: A Beginner's Guide to Programming Images, Animation and Interaction. Burlington: Elsevier Inc.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 5 % 20
Projeler 2 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 56
Uygulama 5 20
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 26
Proje 1 0
Ödevler 5 20
Ara Sınavlar 1 4
Final 1 4
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.