IST2020 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
IST2020 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği II Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ELİF FINDIK
Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bu dersin opsiyonel program bileşeni yoktur.
Dersin Amacı: Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği II dersinin amacı öğrencilere girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı hazırlanması, yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususları atölye çalışmaları ile birlikte göstermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Girişimcilik yönünde motivasyon kazanırlar.
2. KOBİ yönetiminin ve sorunlarının büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını tanır ve karşılaştırırlar.
3. Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir sahibidirler.
4. Girişimcilikle ilgili yeni kavram ve uygulamaları tanımlayabilir.
5. Yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Küçük işletmelerin yönetim, üretim, pazarlama, finansman ve kamu yönetimi ile ilgili sorunları ve çözüm yolları; iş planı kavramı ve önemi; kazandıran iş planı yazılması ve bu hususta sıklıkla yapılan hatalar ve bunlarla ile ilgili atölye çalışmaları dersin kapsamındadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Küçük İşletmelerin Yönetim Sorunları ve Çözüm Yolları Yok
2) Küçük İşletmelerin Üretim Sorunları ve Çözüm Yolları Yok
3) Küçük İşletmelerin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Yolları Yok
4) Küçük İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Yolları Yok
5) Küçük İşletmelerin Kamu Yönetimi ile İlgili Sorunları ve Çözüm Yolları Yok
6) İş Planı Kavramı ve Önemi Yok
7) İş Planı Pekiştirilmesine Yönelik Atölye Çalışmaları Yok
8) İş Planı Pekiştirilmesine Yönelik Atölye Çalışmaları Yok
9) Kazandıran İş Planı Kavramı ve Önemi Yok
10) Kazandıran İş Planı Yazılması Yok
11) İş Planı Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar Yok
12) İş Planı Sunumunda Sıklıkla Yapılan Hatalar Yok
13) Sosyal Girişimcilik Kavramı Yok
14) Kadın Girişimciliği Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: B. Zafer Erdoğan, Girişimcilik ve Kobiler: Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bursa, Ekin Kitabevi, 2012.
Mehmet Marangoz, Girişimcilik, 2.B., Beta Yayınları, İstanbul, 2012.
Diğer Kaynaklar: Bu derste başka kaynak kullanılmamaktadır.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 25
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 75
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 74

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.