GEP0305 Communication PracticesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0305 İletişim Uygulamaları Güz
Bahar
0 6 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NİLAY ULUSOY
Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Öğ.Gör. SİNEM İNCE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin eğitimli yapımcılar ve aynı zamanda medya tüketicisi olmalarını sağlar. Öğrenciler, gazeteciliğin ekonomisi ve çalışmalarında eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek ve sosyal ve politik güçlerin haber yazarlığını nasıl etkilediğini keşfedeceklerdir. Bu ders öğrencilerin ekonomi, politika ve medya arasındaki bağlantıları daha iyi anlamalarını sağlar. Ders ayrıca öğrencilere medya araştırması, haber toplama ve haber yazarlığı konusunda bir temel sağlar. Son olarak, öğrenciler yeni medya ortamının dijital teknolojilerdeki zorluklarını anlamak için eleştirel düşünme becerileri geliştirecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu ders öğrencilerin üniversiteden sonra gerçek dünyayla yüzleşmelerine yardımcı olacaktır. Habertürk'te düzenleneceğinden, öğrenciler ilk kez profesyonel dünyayla tanışma ve haber üretimi de dahil olmak üzere gazeteciliğin nasıl çalıştığını keşfetme şansı bulacaklar. Habertürk, öğrencilere sınıfın sınırlarını aşarak haber üretimini keşfetme şansı verecek. Bu nedenle öğrenciler, iletişimin profesyonel ortamda nasıl uygulandığı konusunda bir fikir edinecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders, diğer sınıf gazetecilik kurslarına, öğrencilerin sınıf içi derslerinde öğrendiklerini uygulayabilecekleri gazetecilikle ilgili profesyonel deneyimler sunacak şekilde derinlemesine bağlanmaktadır. Bu ders Genel Seçmeli olduğundan, gazetecilik öğrencileri için mutlaka tasarlanmamıştır. Elbette tüm fakültelerden gelen her öğrenciye mesleki yaşamlarında iş disiplini, iletişim uygulamaları ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek ve uygulamak için fırsatlar sunar. Teorik ve uygulamalı lisans derslerinde araştırdıklarını uygulama şansına sahip olacaklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Profesyonel Dünyada Çalışmak I
3) Profesyonel Dünyada Çalışmak II
4) Seçilmiş Bölümlerde Haber Toplama Uygulamaları I
5) Seçilmiş Bölümlerde Haber Toplama Uygulamaları II
6) Öğrenci Proje teklifinin Seçilen Bölüm Başkanı ile Tartışılması
7) Seçilmiş Bölümlerde Haber Yazarlığı Uygulamaları I
8) Seçilmiş Bölümlerde Haber Yazarlığı Uygulamaları II
9) Röportaj Gazetecilik
10) Fotoğraf Gazeteciliğinde Uygulamalar
11) Online Gazetecilikte Uygulamalar
12) Haber Düzenlemede Sorunlar ve Uygulamalar
13) Haber Projesinde Öğrenci Projesinin Sunumu
14) İnceleme ve Tartışmalar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Journalism: A Career Handbook Anna McKane 2009
ISBN10: 0713667966
ISBN-13: 978-0713667967
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.