ANZ2009 ToksikolojiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ANZ2009 Toksikoloji Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Neslihan Bektaş
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. FIRAT KARA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Anestezi Merkezleri
Dersin Amacı: Bilim ve teknolojinin süratli gelişmesi sonucu canlı topluluklarının zehirli maddelerle karşılaşma riski, zehirlenmeler ve buna bağlı hastalıkların oluşumu hakkında bilgi vermek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Toksikolojinin tarihi, gelişmesi,prensipleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur,
2. Zehirlenme tipleri, zehirlenmenin etkileri hakkında detaylı bilgi sahibi olur,
3. Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur,
4. Zehirlerin toksikokinetiği hakkında detaylı bilgi sahibi olur,
5. Bakteriyel toksinler, hayvansal toksinler, mikotoksinler ve pestisidler hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Toksikolojinin tanımı ve önemi, Zehir ve zehirlenme kavramı, Zehirlerin giriş yolları, etki mekanizması, Pestisitler,Zehirli gazlar ve buharlar, Organik çözücüler,Metalik zehirler, Radyasyon ve radyoizotoplar, Mikotoksinler,Gıda zehirlenmeleri, Bakteri toksinleri,Bitkisel zehirler ve hayvansal zehirler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Toksikolojiye Giriş, Toksikoloji Hakkında Genel Bilgi Yok
2) Toksikolojinin Tanımı ve Sınıflandırılması Yok
3) Toksikasyon Yok
4) Toksinlerin Etki Mekanizmaları I Yok
5) Toksinlerin Etki Mekanizmaları II Yok
6) Toksisite Testleri Yok
7) Toksik Maddelerin Gıda Kaynakları I Yok
8) Toksik Maddelerin Gıda Kaynakları II Yok
9) Kontaminantlar I Yok
10) Kontaminantlar II Yok
11) Gıda Katkı Maddeleri I Yok
12) Gıda Katkı Maddeleri II Yok
13) Gıdalardaki Kimyasal Koruyucular I Yok
14) Gıdalardaki Kimyasal Koruyucular II Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Altuğ, Tomris, 2003. Introduction to Toxicology and Food, CRC Press, New York, USA.
Diğer Kaynaklar: Vural N, Toksikoloji, Ankara Ü. Eczacılık Fak. Yay. No: 73, Ankara, 2005, 659 s.
Şanlı Y, Veteriner Klinik Toksikoloji, Medipres, Ankara, 2002, 808 s

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.