ANZ2008 Post Operatif BakımBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ANZ2008 Post Operatif Bakım Bahar
Güz
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Neslihan Bektaş
Dersi Veren(ler): Dr. Neslihan Bektaş
Opsiyonel Program Bileşenleri: Anestezi Merkezi
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere hastanın operasyon ve anestezi sonrası bakımı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Hastanın operasyon sonrası bakımı ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
2. Hastanın anestezi sonrası bakımı ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
3. Postoperatif komplikasyonlar ile ilgili bilgi sahibi olurlar.

Dersin İçeriği

Bu ders hastanın operasyon sonrası, anestezi sonrası bakım ünitesine (PACU) transferi, bakım ünitesine kabulü, bakım ünitesinde yapılması gerekenler, çıkarılma kriterleri ve postoperatif komplikasyonlarla tedavileri içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) POST ANESTEZİ BAKIM ÜNİTESİNDE ROL VE SORUMLULUKLAR Yok
2) POST ANESTEZİ ÜNİTESİNE HASTANIN KABULÜ VE DERLENME SÜRECİ Yok
3) PACU'DAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE(ICU'YA) HASTANIN TRANSFERİ Yok
4) POST OPERATİF DÖNEMDE ENFEKSİYON KONTROLÜ Yok
5) POST OPERATİF DÖNEMDE BESLENME YÖNTEMLERİ Yok
6) POST OPERATİF DÖNEMDE HASTA MONİTÖRİZASYONU Yok
7) POST OPERATİF DÖNEMDE MEKANİK VENTİLASYON VE WEANİNG SÜRECİ Yok
8) POST OPERATİF DÖNEMDE SOLUNUM İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLAR Yok
9) POST OPERATİF DÖNEMDE KAN GAZI KONTROLÜ Yok
10) POST OPERATİF DÖNEMDE KARDİYAK KOMPLİKASYONLAR Yok
11) POST OPERATİF DÖNEMDE BOŞALTIM İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLAR Yok
12) POST OPERATİF DÖNEMDE AĞRI YÖNETİMİ Yok
13) BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTANIN BAKIMI VE ORGAN TRANSPLANTASYONU Yok
14) POST OPERATİF DÖNEMDE YOĞUN BAKIMDAN KLİNİĞE HASTA TRANSFERİ Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir
Diğer Kaynaklar: İnternet kaynakları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 74

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4