ANZ2008 Post Operatif BakımBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ANZ2008 Post Operatif Bakım Güz
Bahar
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Neslihan Bektaş
Dersi Veren(ler): Dr. Neslihan Bektaş
Opsiyonel Program Bileşenleri: Anestezi Merkezi
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere hastanın operasyon ve anestezi sonrası bakımı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Hastanın operasyon sonrası bakımı ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
2. Hastanın anestezi sonrası bakımı ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
3. Postoperatif komplikasyonlar ile ilgili bilgi sahibi olurlar.

Dersin İçeriği

Bu ders hastanın operasyon sonrası, anestezi sonrası bakım ünitesine (PACU) transferi, bakım ünitesine kabulü, bakım ünitesinde yapılması gerekenler, çıkarılma kriterleri ve postoperatif komplikasyonlarla tedavileri içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) POST ANESTEZİ BAKIM ÜNİTESİNDE ROL VE SORUMLULUKLAR Yok
2) POST ANESTEZİ ÜNİTESİNE HASTANIN KABULÜ VE DERLENME SÜRECİ Yok
3) PACU'DAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE(ICU'YA) HASTANIN TRANSFERİ Yok
4) POST OPERATİF DÖNEMDE ENFEKSİYON KONTROLÜ Yok
5) POST OPERATİF DÖNEMDE BESLENME YÖNTEMLERİ Yok
6) POST OPERATİF DÖNEMDE HASTA MONİTÖRİZASYONU Yok
7) POST OPERATİF DÖNEMDE MEKANİK VENTİLASYON VE WEANİNG SÜRECİ Yok
8) POST OPERATİF DÖNEMDE SOLUNUM İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLAR Yok
9) POST OPERATİF DÖNEMDE KAN GAZI KONTROLÜ Yok
10) POST OPERATİF DÖNEMDE KARDİYAK KOMPLİKASYONLAR Yok
11) POST OPERATİF DÖNEMDE BOŞALTIM İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLAR Yok
12) POST OPERATİF DÖNEMDE AĞRI YÖNETİMİ Yok
13) BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTANIN BAKIMI VE ORGAN TRANSPLANTASYONU Yok
14) POST OPERATİF DÖNEMDE YOĞUN BAKIMDAN KLİNİĞE HASTA TRANSFERİ Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir
Diğer Kaynaklar: İnternet kaynakları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 74

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.