TDS2016 Sağlık Hizmetleri PazarlamasıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
TDS2016 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. FIRAT KARA
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. FIRAT KARA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Kütüphane
Dersin Amacı: Pazarlama kavramı ve türlerini bilmek, sağlık hizmetlerinde pazarlamanın temel unsurlarını sıralamak, sağlık tüketicilerinin satın alma davranışlarını analiz etmek amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Pazarlama kavramı ve türlerini bilir.
2. Sağlık hizmetlerinde pazarlamanın temel unsurlarını sıralar.
3. Sağlık tüketicilerinin satın alma davranışlarını analiz edip yorumlar.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini pazarlama tanımı ve çeşitleri, sağlık hizmetlerinde pazarlamanın temel unsurları, sağlık hizmetlerinde pazarlama aktivitelerini etkileyen çevresel unsurlar gibi konulara ilişkin bilgiler oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pazarlamanın tanımı, pazarlama karması, sağlık hizmetlerinde reklama ilişkin mevzuat, sağlık hizmetlerinde pazarlama karşıtı görüşler ve farklı ülke uygulamaları
2) Pazarlamanın tanımı, pazarlama karması, sağlık hizmetlerinde reklama ilişkin mevzuat, sağlık hizmetlerinde pazarlama karşıtı görüşler ve farklı ülke uygulamaları
3) Hizmetlerin genel özellikleri ve sağlık hizmetlerini farklılaştıran yönler, sağlık tanımı sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri,
4) Hizmetlerin genel özellikleri ve sağlık hizmetlerini farklılaştıran yönler, sağlık tanımı sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri
5) Pazar tanımı, pazarlamanın gerçekleşmesi için gerekli şartlar, talebin ortaya çıkışı ve talep türleri, pazarlama anlayışının evrimi
6) Sağlık sektörünün sınırları, değer zinciri, rekabet kavramı, rekabeti belirleyen unsurlar, rekabet avantajı sağlayan stratejiler sektörel yoğunlaşma ve yoğunlaşma ölçütleri
7) Pazar bölümlendirme tanımı, düşey ve yanal pazar bölümlendirme, birleştirme ve ayrıştırma stratejileri, sağlık hizmeti uygulamaları
8) Arasınav
9) Fiyat, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma ve türleri, fiyatlandırma stratejileri ve sağlık hizmetleri uygulaması, fiyatın konumlandırma gücü
10) Sağlık hizmetlerinde dağıtım fonksiyonu, perakende karması, sağlık hizmetlerinde dağıtım kanalı tercihleri, değer zinciri yönetimi
11) Sağlık hizmetlerinde ürün lansmanı, tutundurma, tutundurma karması
12) Sağlık hizmetlerinde ürün lansmanı, tutundurma, tutundurma karması, sağlık iletişimi, pazarlamaya karşılık halkla ilişkiler
13) Müşteri odaklılık, sağlık kuruluşuyla hastaları arasındaki etkileşim hiyerarşisi
14) Sağlık hizmetlerinde ürün, ürün yaşam eğrisi kavramı, türleri, sağlık kuruluşlarında hizmet karması ve ürün stratejileri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Weekly distributed by the course lecturer.

Diğer Kaynaklar: Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, 2011.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 85

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.