VCD3115 Principles of Interaction DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD3115 Etkileşim Tasarımı İlkeleri Bahar 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SERKAN ŞİMŞEK
Prof. Dr. HASAN KEMAL SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: The main objective of this course is to introduce the area of multimedia which is media and content that utilizes a combination of different content forms. The course also focuses on the theory of multimedia and managing the variable content that is the combination of text, audio, still images, animation, video, and interactivity content forms.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Çoklu-ortam’ın ve etkileşimli ortamın özelliklerini tanımak
2) Çoklu-ortama ve etkileşim tasarımına yönelik eleştirel ve akademik bakış açısı geliştirmek için gerekli olan teorik ve tarihsel bilgiye sahip olmak
3) Etkileşimli ortam tasarımının aşamalarını ayrı ayrı tasarlayabilme yetisini kazanmak
4) Çoklu-ortamda kullanabilirlik ve deneyim tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak
5) Etkileşimli ortam tasarımının temel prensiblerini öğrenmek
6) Çoklu-ortama özelleşen estetik ve işlevsellik arasında denge oluşturarak çözümler önerebilmek
7) Konsept ve ürün arasındaki ilişkiyi kuramek ve bütüncül bakış açısı geliştirebilmek
8) Tasarım aşamalarını teorik ve pratik kısımlarıyla birarada düşünerek gerekli proje yönetim becerilerini kazanmak
9) Etkileşimli ortam tasarımında zaman yönetimi becerisini kazanmak

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı farklı içeriği biraraya getiren çoklu ortam alanını tanıtmaktır. Ders ayrıca çoklu ortam teorisi ile birlikte tekst, ses, hareketli ve durağan görsellerle etkileşimli içeriği yönetebilme üzerine yoğunlaşır.
Çokluortam farklı içerik formlarını birarada kullanıma sunan bir ortamdır. Terim hem bir isim olarak (çoklu içerik formlarına sahip bir ortam) ya da çoklu içerik formlarına sahip ortamı tanımlamak için bir sıfat olarak kullanılabilir. Bu terim, özellikle geleneksel basılı yöntemler ve elle üretilmiş malzeme içeren ortamlara karşıt olarak kullanılmaktadır. Çoklu ortam temelde yazı (tekst), ses, durağan ve hareketli görüntü, animasyon (canlandırma) ve etkileşimli içeriği biraraya getirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtmı, genel bir bakış. Ders işleyişinin açıklanması. Ders için gerekli dökümanların dağıtımı. Önümüzdeki hafta için: Multimedia ve etkileşim ile ilgili araştırma yapınız.
2) Çokluortam (Multimedia) nedir? Nerelerde bulunur? Etkileşim (interaction) nedir? Sınıf tartışması Etkileşimli araç tasarımı ödevi anonsu
3) Düzenek ve Senaryo. Örnekler. Etkileşimli araç tasarım ödevi kritiği ve teslimi, Senaryo ödevi anonsu Önümüzdeki hafta için: Etkileşimli araç tasarım ödevi REDO teslimi.
4) Düzenek ve Senaryo. Örnekler. Senaryo ödevi kritiği ve teslim. Düzenek ödevi veriliş. Önümüzdeki hafta için: Senaryo ödevi REDO teslimi.
5) Enformasyon Tasarımı: Lineer, hiyerarşik ve ağ yapıları Düzenek ödevi kritiği ve teslimi Enformasyon tasarımı ödevi veriliş Önümüzdeki hafta için: Düzenek ödevi REDO teslimi.
6) Enformasyon tasarımı ödevi kritiği ve teslimi Flowchart ödevi veriliş Okuma: Flowcharts (ISO 14915-2 sec 3,5 & 6) Önümüzdeki hafta için: Enformasyon tasarımı ödevi REDO teslimi.
7) 13 Altın Kural Flowchart ödevi kritiği ve teslimi Navigasyon araç tasarımı ödevi 1 anonsu Okuma: Apple Interface Guideline Önümüzdeki hafta için: Flowchart ödevi REDO teslimi.
8) 13 Altın Kural Navigasyon araç tasarımı ödevi 1 kritiği ve teslimi Navigasyon araç tasarımı ödevi 2 anonsu Önümüzdeki hafta için: Navigasyon araç tasarımı ödevi 1 REDO teslimi. Okumalarınızı yapmayı unutmayınız!
9) Grafik Arayüz Tasarımı Navigasyon araç tasarımı ödevi 2 kritiği ve teslimi Arayüz tasarımı ödevi anonsu Final projesi veriliş Okuma : Software Branding (Microsoft Windows Vista Software Branding) Information technology, User system interfaces and symbols, Icon symbols and functions (ISO 11581-1) Önümüzdeki hafta için: Navigasyon araç tasarımı ödevi 2 REDO teslimi
10) Final Projesi: Senaryo Arayüz tasarımı ödevi kritiği ve teslimi Önümüzdeki hafta için: Arayüz tasarımı ödevi tasarımı ödevi REDO teslimi
11) Final Projesi: Düzenek + Flowchart
12) Final Projesi: Grafik Arayüz
13) Final Projesi: Grafik Arayüz
14) Final Projesi: Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Microsoft Windows Vista Software Branding
• Iphone Human Interface Guidelines
• IPTV Standards (BBC Standards)
• Apple Interface Guideline
• Flowcharts (ISO 14915-2 sec 3,5 & 6)
• Cognitive Perception (ISO 14915-3 D)
• Information technology - User system interfaces and symbols - Icon symbols and functions (ISO 11581-1)
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ödev 8 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 42
Ödevler 8 32
Final 1 4
Toplam İş Yükü 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.