ARC3967 Urban Design TheoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC3967 Kentsel Tasarım Teorisi Bahar
Güz
2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: .
Dersin Amacı: Dersin amacı; çağdaş kentsel tasarım kuramını mimarlık, planlama ve peyzaj mimarlığını kapsayan disiplinler arası çerçevede ele alarak tanımlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Farklı kültürleri ve bireyleri karakterize eden farklı ihtiyaçların, değerlerin, davranış normlarının, fiziksel yeteneklerin ve sosyal ve mekansal dokuların ve bu çeşitliliğin anlaşılması. Aynı zamanda kentsel tasarımcıların ve mimarların bu konudaki rol ve sorumluluklarını anlamak.
- İnsan davranışı, doğal çevre ve yapılı çevre tasarımı arasındaki ilişkinin anlaşılması.
- İlgili emsallerde yer alan temel ilkeleri inceleyebilme ve kavrayabilme ve bu ilkelerin mimari ve kentsel tasarım projelerine dahil edilmesi konusunda seçim yapabilme.

Dersin İçeriği

Kentsel Tasarım Kuramı, kentsel tasarım alanındaki çağdaş konuları bağlam, yöntem ve teoriler kapsamında ele alan bir giriş dersidir. Çağdaş kentsel tasarım süreci mimarlık, planlama ve peyzaj disiplinlerinin işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği, önemli yaklaşımlar ve seçilen örnekler üzerinden tartışılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersi .
2) Kentsel Tasarım Nedir?
3) Kentsel Evrim
4) Planlama Akımları
5) Kent Formu, Kent Dokusu ve Kentsel Morfoloji
6) Kamusal Mekan
7) Sürdürülebilirlik
8) Pandemi ve Kent
9) Ara Sınav
10) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
11) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
12) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
13) Final Teslim Posterleri Üzerine Eleştiri
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: .
Diğer Kaynaklar: • Lynch, K. (1960), The Image of The City, The MIT Press, Massachusetts, USA.
• Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., with Jacobson, M., Fiksdahl - King, I., Angel, S. (1977), A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction.
• Lynch, K. (1981), Good City Form, The MIT Press, Massachusetts, USA.
• Broadbent, G. (1990) Emerging Concepts in Urban Space Design.
• Jacobs, J. (1993), The Death and Life of Great American Cities.
• Jacobs, A. B. (1996), Great Streets.
• Blakely, E. J., Snyder, M. G. (1997), Fortress America: Gated Communities in the United States.
• Lang, J. (2005), Urban Design: A typology of Procedures and Products. Illustrated with over 50 Case Studies.
• Gehl, J., Cities for People, Island Press, 2010.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 6 72
Sunum / Seminer 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4