ARC3967 Urban Design TheoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC3967 Kentsel Tasarım Teorisi Güz 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: .
Dersin Amacı: Dersin amacı; çağdaş kentsel tasarım kuramını mimarlık, planlama ve peyzaj mimarlığını kapsayan disiplinler arası çerçevede ele alarak tanımlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Farklı kültürleri ve bireyleri karakterize eden farklı ihtiyaçların, değerlerin, davranış normlarının, fiziksel yeteneklerin ve sosyal ve mekansal dokuların ve bu çeşitliliğin anlaşılması. Aynı zamanda kentsel tasarımcıların ve mimarların bu konudaki rol ve sorumluluklarını anlamak.
- İnsan davranışı, doğal çevre ve yapılı çevre tasarımı arasındaki ilişkinin anlaşılması.
- İlgili emsallerde yer alan temel ilkeleri inceleyebilme ve kavrayabilme ve bu ilkelerin mimari ve kentsel tasarım projelerine dahil edilmesi konusunda seçim yapabilme.

Dersin İçeriği

Kentsel Tasarım Kuramı, kentsel tasarım alanındaki çağdaş konuları bağlam, yöntem ve teoriler kapsamında ele alan bir giriş dersidir. Çağdaş kentsel tasarım süreci mimarlık, planlama ve peyzaj disiplinlerinin işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği, önemli yaklaşımlar ve seçilen örnekler üzerinden tartışılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersi .
2) Kentsel Tasarım Nedir?
3) Kentsel Evrim
4) Planlama Akımları
5) Kent Formu, Kent Dokusu ve Kentsel Morfoloji
6) Kamusal Mekan
7) Sürdürülebilirlik
8) Pandemi ve Kent
9) Ara Sınav
10) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
11) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
12) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
13) Final Teslim Posterleri Üzerine Eleştiri
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: .
Diğer Kaynaklar: • Lynch, K. (1960), The Image of The City, The MIT Press, Massachusetts, USA.
• Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., with Jacobson, M., Fiksdahl - King, I., Angel, S. (1977), A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction.
• Lynch, K. (1981), Good City Form, The MIT Press, Massachusetts, USA.
• Broadbent, G. (1990) Emerging Concepts in Urban Space Design.
• Jacobs, J. (1993), The Death and Life of Great American Cities.
• Jacobs, A. B. (1996), Great Streets.
• Blakely, E. J., Snyder, M. G. (1997), Fortress America: Gated Communities in the United States.
• Lang, J. (2005), Urban Design: A typology of Procedures and Products. Illustrated with over 50 Case Studies.
• Gehl, J., Cities for People, Island Press, 2010.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 6 72
Sunum / Seminer 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.