ARC3963 Urban HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC3963 Kentsel Tarih Bahar
Güz
2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, şehirleri şekillendiren sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörleri araştırır. Şehirlerin benzersiz yönleri, arkasında yer alan fikirler, teoriler ve yenilikler bağlamında, geçmiş, günümüz ve gelecek örnekleri üzerinden tartışılmaktadır. Antik Yunan, Roma, Rönesans, Barok, Modern ve Post Modern dönemlerden örnekler incelenmektedir. Fütüristik şehirler hakkındaki fikirler ayrıca tartışılmaktadır. Bu dersin amacı, öğrencileri kentsel gelişim teorileri ve kent tarihi hakkında bilgilendirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Farklı tarihsel dönemlere ait kent tipolojilerini anlama
-Toplumsal ve kültürel değişimlerin kentsel mekana etkisini belirli tarihsel dönemler özelinde kavrama
- İnsan davranışı, doğal çevre ve yapılı çevrenin tasarımı arasındaki ilişkinin anlaşılması.
- Etkili okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi.

Dersin İçeriği

Ders, şehirleri şekillendiren sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörleri araştırır. Şehirlerin benzersiz yönleri, arkasında yer alan fikirler, teoriler ve yenilikler bağlamında, geçmiş, günümüz ve gelecek örnekleri üzerinden tartışılmaktadır. Antik Yunan, Roma, Rönesans, Barok, Modern ve Post Modern dönemlerden örnekler incelenmektedir. Fütüristik şehirler hakkındaki fikirler ayrıca tartışılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersi
2) Kent Kavramı
3) Klasik Kent
4) Ortaçağ Kenti
5) Rönesans ve Barok Kentleri
6) Tarihsel Bahçeler
7) 19. yy. Kenti
8) 20. yy. Kenti
9) 21. yy. Kenti
10) ARA SINAV
11) Geleceğe Bakış
12) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
13) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: . Mumford, L. (1961) The City in History. Harcourt, New York .
. Bacon, E. (1976) Design of Cities. Penguin Books, New York.
. Gallion, E. (1975) The Urban Pattern. D.Van Nostrand Co. New York.
. Kostof, S. (2004) The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. Bullfinch Press, New York.
. Benevolo, L. (1995) The European City. Blackwell Pub. Oxford , UK and Cambridge, Massachusetts, USA.
. Ellin, N. (2007) Postmodern Urbanism: Revised Edition. Princeton Architectural Press, New York.
. Hall, P. (2014) Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design
Since 1880, Fourth Edition. Wiley Blackwell, USA and UK.
. Brenner, N. and Keil, R. (Editors) (2006) The Global Cities Reader (Urban Reader Series). Routledge Taylor&Francis Group,
London and New York.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 6 72
Sunum / Seminer 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4