SEN3999 Mini ProjectBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN3999 Mini Proje Güz 0 6 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TAMER UÇAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYVAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilerin lisans programı boyunca öğrendiklerini bir proje ortamında birleştirmeleri ve uygulamaları için tasarlanmıştır. Dersin hedefleri arasında bilgi bulma ve özümleme, kaynakların tespiti ve tahsisi, akademik dürüstlük ve yapıcı eleştiri için deneyim ve farkındalık sağlamak bulunmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bir proje çalışmasının temel aşamalarının sıralanması
II. Etkin bir literatür taraması gerçekleştirebilmek için eldeki kaynaklar arasından uygun olanların seçilmesi
III. Bir proje çalışmasını yürütmek için uygun ve etkin bir yöntem geliştirilmesi
IV Bir proje çalışmasının bulgularını iyi yazılmış bir rapor halinde özetlemesi.
V. Temel mühendislik kavramlarını kullanarak enerji sistemleri mühendisliği problemlerini çözmesi.
VI. Sorumluluk anlayışının geliştirilmesi.

Dersin İçeriği

Proje konusu seçimi, Kaynak araştırmasının yapılması, Teknik Rapor yazma yöntemi, Metodun uygulanması, Rapor yazımı, Sunum ve son raporun teslimi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Konu Seçimi
1) Ara rapor yazılması
2) Araştırma yöntemlerine giriş
3) Araştırma yöntemlerine giriş
4) Etkin literatür taraması yapma teknikleri
5) Bilimsel rapor yazım teknikleri
6) Kaynak araştırması
7) Yöntemin incelenmesi
8) Yöntemin incelenmesi
9) Ara rapor yazılması
10) Yöntemin uygulanması
11) Yöntemin uygulanması
12) Yöntemin uygulanması
13) Yöntemin uygulanması
14) Rapor yazılması ve sunum hazırlanması
15) Rapor yazılması ve sunum hazırlanması
16) Rapor ve sunum teslimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.

To be provided by the lecturer.
Diğer Kaynaklar: Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.

To be provided by the lecturer.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.