CEN4112 Innovative Construction Materials and TechnologiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CEN4112 Yenilikçi Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri Güz
Bahar
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İREM ŞANAL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi İREM ŞANAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yenilikçi inşaat malzemeleri ve teknolojileri. Yüksek mukavemetli, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, hafifliğinde yenilikçi betonlar; yerel dayanıklılık sorunları ve çeşitli korunma yöntemleri; dayanıklı tasarım kavramı ve kod özellikleri. Yenilikçi konstrüksiyon ve teknolojilerdeki en son gelişmelere ağırlık verilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1

532/5000
Bu ders aşağıdaki program çıktılarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

1. Agregalar, çimentolar, katkı maddeleri, lifler vb. Katkı maddelerinin betonun özellikleri üzerine etkilerini anlayın.

2. Farklı uygulamalar için uygun beton tasarlamak ve belirtmek

3. Betonarme malzemeler alanında teknik günlük makalelerini değerlendirin ve bu bilgiyi çimento esaslı malzemelerden mühendislik yapılarının daha sürdürülebilirliğine uygulayın

4. Yazılı ve sözlü olarak geliştirilmiş teknik iletişim becerileri göstermek.

Dersin İçeriği

Inovatif ve yeni nesil beton katkı maddelerinin özellikleri; Çimento çeşitleri ve bileşimi; çimento hidratasyonu; çimento hamuru mikroyapı ve mukavemet, büzülme ve sürünme üzerindeki etkisi; alternatif çimento malzemeleri ve teknolojileri; yeni nesil beton uygulamalarında sürdürülebilirlik; kendiliğinden yerleşen beton teknolojisi; kendiliğinden iyileşen beton teknolojisi ve inovatif malzeme çözümleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Temel yenilikçi malzemeler kavramları ve teknolojileri
1)
2) Yenilikçi yapı malzemelerinin mekanik ve mekanik olmayan özellikleri
3) Yenilikçi yapı malzemelerinin durum / yapısal özellik parametreleri
4) Sürdürülebilir tasarım teknolojilerine giriş ve materyal değişkenliği
5) Yeni nesil beton endüstrinin sürdürülebilir ve yenilikçi gelişime katkılarına giriş
6) İleri kompozit malzemeler ve uygulamaları
7) Teknik Saha Gezisi
8) Yeni ve eski teknolojilerin tasarım sürecinin anlaşılması: iyi uygulama ve yeni süreçler
9) Malzeme teknolojisi ve üretim teknolojisi açısından betonarme konstrüksiyon
10) Yeni ürün tasarımı için fırsatların belirlenmesi
11) Laboratuar Uygulaması - Ürün Tasarımı, İşleme, Test
12) Laboratuar Uygulaması - Ürün Tasarımı, İşleme, Test
13) Yenilikçi malzeme tasarımı ve yönetimi; Ürün Açıklaması; Bir ürün nasıl verilir
14) Yenilikçi ürünlerin sunumları - Endüstriye dayalı firmalardan İzleyici ve Jüri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 3 30
Laboratuvar 2 3 6
Arazi Çalışması 1 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Sunum / Seminer 5 2 10
Ödevler 14 3 42
Ara Sınavlar 1 3 3
Juri 1 4 4
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 187

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.