GEP0616 Traffic and Road SafetyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0616 Trafik ve Yol Güvenliği Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. RECEP ALİ YÜCE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Trafikte Yol Güvenliği. Trafik kazalarına karşı farkın dalık eğitimi. Genel Trafik bilgisi yanı sıra en çok kazalara neden olan konulardan Hız-Araç Sollama- Kavşaklar- Durma (Fren) konularını detaylı incelemek. Araç bakımı - İlk Yardım ve kaza yeri önlemleri konularını incelemek. Trafikte araç kullanan insan yetenekleri ve algılama zamanı. Kazalarda kurtarıcı faktörler Kemer-Kask kullanımının faydaları. Araç kullanırken Cep telefonu ve beynin meşgul olması ve algılama zamanının uzaması. Yeni sürücünün doğru alışkanlıkları öğrenmesi ve kazalarda faydaları. Bilgi ile iyi bir sürücünün olabilecekleri önceden doğru tahmin etmesini sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Trafikte Yol Güvenliği dersinde öğrencimizin edindiği bilgilerle olabilecek kazaları önceden doğru tahmin etmesini sağlamak. trafik kazalarına karşı farkın dalık eğitimi. Trafikte en çok kazaların olduğu yerleri bilmesi ve önle alması duyarlılığın artırılması. Araç-Sürücü-Yol ve diğer sürücülerden gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olması. Yorgun ve uykusuz araç kullanmanın tehlikelerinin bir kere daha farkına varması. Sürücünün uzun zaman araç kullanırsa algılama zamanı uzayacağından kaza riski taşıdığını bilmesi. Koltuk ve direksiyon ayarlarının önemi. Geleceğin Araçları. Sürücüsüz kara taşıtları.

Dersin İçeriği

Trafikte Yol Güvenliği olabilecek Trafik kazalarına karşı farkında lığı artırmak.
Sürücüden-Yoldan-Araçtan ve diğer sürücülerden gelecek tehlikelerin tanımı.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Trafik Hukuku - Belgeler-Yurt dışında araç kullanma Yurt İçinde ve Dışında Araç Kullanma-kiralama- Kaza tespiti-Sigorta ve hukuk –Dikkat edilmesi gerekenler. Eğitim Videosu ve Tartışma.
1) Giriş, Syllabus- Konuya ait istatistik bilgiler, Trafik kazaları Trafik Yol Güvenliği ile ilgili neler öğreneceğiz. Dersin önemi. Biz ne kadar biliyoruz. Eğitim Videosu, Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
2) Sürücü Eğitimi Türkiye'de ve Dünyada :) Direksiyon Sınav ve Stajyer Sürücü Sürüş Eğitiminde Türkiye’nin Dünyadaki yeri. Kendimizi tanıma. Eğitim Videosu. Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
3) Sürücü sağlığı - İnsan Faktörü (Göz-Beyin- Oksijen-Algılama) Kazaların % 95 sürücü tarafından yapılıyorsa !Sürücü sağlığı .Algılama. Eğitim Videosu. Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
4) Kaza Anı- Kaza yeri önlemleri ve Kazada yapılması gerekenler. İlk Yardım Kaza anında neler yapmalı. Haklarımız ve Tutanaklar. Trafik kazalarında İlk Yardım Eğitim Videosu ve Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
5) Araç Bakımı- Göstergeler- Lastikler- Direksiyon ve Fren sistemi- Aydınlatma- Periyodik Bakımlar Sürücünün araç hakkında bilmesi gerekenler Quiz1: 8 Mart 09.00 – 11 Mart 00.00 Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
6) Hız- Araç geçme- Virajlar En Önemli kaza nedenlerinden Arkadan Çarpma ve Araç Geçme Eğitim Videosu ve Tartışma. Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
7) Kavşaklar- Asli Kusur En Önemli kaza nedenlerinden Kavşaklar ve Asli Kusur Quiz2: 22 Mart 09.00 – 25 Mart 00.00 Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
8) Gece Sürüşü- Kaygan Yol- (Karlı ve yağışlı hava)- Sıcak hava Değişik Hava-Yol şartları ve gece Sürüşü Quiz3: 28 Mart 09.00 – 01 Nisan 00.00
9) Diğer sürücülerin yaratacağı Tehlikeler Kazaya neden Diğer Faktörler (kazaya neden olabilecek Diğer Sürücüler) 1. Ara Sınav: 5 Nisan 09.00 – 8 Nisan 00.00
10) Arazide araç Kullanmak (Off Road) Arazi Araçları Her koşulda Arazide Araç Kullanmak Eğitim Videosu ve Tartışma.
11) Motosikletler ve Sürüş Güvenliği Motosiklet - Giysi Donanımı ve Güvenli Sürüş Quiz4: 19 Nisan 09.00 – 22 Nisan 00.00
12) Büyük Araçlar- SRC belgeleri-Otobüs- Kamyon ve Tanker Büyük Araçlar. Kara yolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
13) Trafikte Yol Güvenliği Özet Trafikte Yol Güvenliği Özeti 2. Ara Sınav: 3 Mayıs 09.00 – 6 Mayıs 00.00
14) Trafik Hukuku - Belgeler-Yurt dışında araç kullanma- Yurt İçinde ve Dışında Araç Kullanmakiralama- Kaza tespiti-Sigorta ve hukuk – Dikkat edilmesi gerekenler.Eğitim Videosu ve Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
15) Final Sınavı
16) Sınav Çalışmaları.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: ÖMTC TTI ( Avusturya Yol Güvenliği ) ADAC ( Almanya Yol Güvenliği
BMW Rider Academy- Graz Teknik Üniversitesi - MAGNA ( Avusturya Makina- Araç Araştırma ve Geliştirme Kurumu) Googel -Waymo Sürücüsüz araçlar.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 11 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 4 40
Küçük Sınavlar 11 4 44
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.