GEP0435 German IIIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0435 Almanca III Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Almanca A 2.1 Seviyesine göre hazırlanmıştır. Bu derste Hueber yayınevinin Habersack, Pude ve Specht tarafından hazırlanan Menschen kitabının 1-12 üniteleri okutulmaktadır.

Okutulan 12 üniteyle hedeflenen, A 2.1 seviyesinde dilbilgisi kurallarının ediniminin yanı sıra Almanca A 1.1 ve A1.2 seviyesinde alınmış olan temelin üzerine gerek günlük hayatın akışı için gerekse özel bir konunun ele alındığı durumlarda kişiye kendini ifade etme, gerekli cümleleri anlayabilme ve kurabilme becerilerini kazandırmaktır.

Öğrencilere bu dersin veriliş amacı, alınmış olan Almanca A 1 temeli üzerine gündelik hayatta veya özel bir konuda karşılaşacakları durumlarda A 2.1 seviyesine uygun cümle yapılarını, kalıpları anlamak ve kullanmak, bu cümle yapılarıyla doğru diyaloglar kurmalarına yardımcı olmak olduğu için, iletişim ağırlıklı bir dil öğretimi temel alınacaktır.

Bu ders Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerine göre yabancı dil öğreniminde hedeflenen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci bu dersin sonunda meslekler, ev, mobilya, gezilen turistik yerler, beslenme, spor hakkında konuşabilecek, değerlendirme yapabilecek, başkalarıyla planlama yapabilecek, randevu kararlaştırabilecek, erteleyebilecek veya iptal edebilecek, önerilerde ve tavsiyede bulunabilecek, istek ve tercihlerinin ifade edebilecek, üzüntü, endişe, umut, şaşkınlık ifade edebilecek, restoranda sipariş verip, reklamasyonda bulunabilecek, bir konuyla ilgili önemi dile getirebilecek, bir şey rica edebilecek, tebrik ve teşekkürlerini dile getirebilecek ve karşılaştırma yapabilecektir. A 2.1 seviyesine uygun cümlelerle diyaloglar kurabilecek ve iletişim sağlayabilecektir.

Dersin İçeriği

Menschen A 2.1 kitabının okutulan 12 ünitesi ile meslekler, evler ve mobilya hakkında konuşma, aile hikayelerini anlatma, önerilerde bulunma, bir şeyi değerlendirme, istek ve tercihleri ifade etme, turistlere yönelik reklam broşürleri okuma, alışveriş yapma, başkalarıyla birlikte bir şey planlama, gezilen yerleri anlatma, bir öneride bulunma, bir öneri veya teklifi reddetme ve onaylama, randevulaşma, tavsiyede bulunma, birine danışma, beslenme, spor, üzüntü, endişe ve umut ifade etme, bir konunun önemini ifade etme, restoranda sipariş verme, reklamasyon yapma, bir şey rica etme, bir şey değerlendirme, tebrik ve teşekkür etme, şaşkınlık ifade etme ve karşılaştırma yapma gibi konularda A 2.1 seviyesine uygun cümle yapıları, gerekli dilbilgisi kuralları ve günlük konuşma dilinden örnekler işlenecektir.

Dersler haftada 3 saat yüz yüze, 1 saat ise Itslearning üzerinden olacak şekilde 16 hafta boyunca devam edecektir. Öğrencilerin aktif katılımına önem veren, öğrenci odaklı, seviyeye göre adım adım ilerleme gösterecek, dilbilgisinin yanı sıra okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Almanca A1.1 ve A1.2’de atılmış temel üzerinde geliştirecek bir yöntem izlenecektir.

Öğrenciler Almanca A 1’den sahip oldukları ve bu derste alacakları bilgilerle ilk dersten itibaren konuşma ve yazma pratiği yapacak, ikili ve çoklu gruplar halinde çalışacak, öğrendiklerini kullanabilmeleri için teorinin yanı sıra pratiği destekleyecek, dil kullanımını geliştirecek ve pekiştirecek bir çalışma sistemi izlenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Meslekler ve Aile: Meslekler hakkında konuşma, aile hikayelerini anlatma İyelik zamirleri,unser, euer,Perfekt Präteritum Tekrarı Ünite 1, Kelime Listesi
2) Ev, Mobilya: Ev Döşeme hakkında konuşma, önerilerde bulunma Değişken edatlar: ( Dativ Akkusativ) ve fiilleri Ünite 2, Kelime Listesi
3) Turizm: Birşeyi değerlendirme, istek ve tercihleri ifade etme,Turistlere yönelik reklam bröşürleri okuma Fiilden isim türevi; -er ve –ung ekleri Ünite 3, Kelime Listesi
4) Alışveriş: Alışveriş yapma, tercihler hakkında konuşma Belirsiz Artikelde Sıfat Çekimi Ünite 4 Kelime Listesi
5) Şehir Turu: Başkalarıyla birlikte birşey planlama, görülen yerleri anlatma Belirli Artikelde Sıfat Çekimi Ünite 5, Kelime Listesi
6) Genel Tekrar QUIZ 1
7) En Sevdiğim Etkinlik: Bir öneride bulunma, bir öneri veya teklifi reddetme ve onaylama, randevulaşma, Zaman zarfları; über, von…an Ünite 6, Kelime Listesi
8) VİZE
9) Spor ve Fitness: Tavsiyede bulunma, bir konuda başka birine danışma, Beslenme ve Spor planları Zaman zarfı zwischen Zaman zarfı: montags Konjunktiv II: könnte , sollte Ünite 7, Kelime Listesi
10) Sağlık ve Hastalık: Üzüntü, Endişe ve Umut ifade etme weil, deshalb bağlaçları Ünite 8, Kelime Listesi
11) İş Hayatı: Bir konunun önemini ifade etme Sıfır Artikelde Sıfat çekimi Ünite 9, Kelime Listesi
12) Restoranda: Restoranda sipariş verme, reklamasyon yapma,Birşey rica etme ve ödeme yapma dass bağlacı Ünite 10, Kelime Listesi
13) Firma Portresi: Birşey değerlendirme, tebrik ve teşekkür etme Dönüşlü fiiller;sich interessieren, sich freuen, sich entscheiden.. Ünite 11, Kelime Listesi
14) Beslenme: Röportajlar,Şaşkınlık ifade etme,Karşılaştırma yapma wenn bağlacı Ünite 12, Kelime Listesi
15) Genel Tekrar, QUIZ 2
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Menschen A2.1 KURSBUCH, Habersack, Pude, Specht, Hueber Verlag, 2013, Ismaning
Menschen A2.1, ARBEITSBUCH, Breitsameter, Glas-Peters, Pude, Hueber Verlag, 2013, Ismaning
Diğer Kaynaklar: Derste (sınıfta) dağıtılacak ekstra materyaller, alıştırmalar vs.
Itslearning üzerinden öğrenciye ulaştırılacak olan çeşitli web siteleri, bağlantılar, materyaller, testler, alıştırmalar vs.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.