GEP0434 Turkish Sign Language IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0434 Türk İşaret Dili II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HALE ERSÖZ BOZACI
Öğ.Gör. AHU AKIN ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı katılımcılara başlangıç seviyesinden sonraki aşamada Türk İşaret Dili’nin (TİD) ağırlıklı pratik yaparak öğretilmesidir. Gramer yapısı Türkçe’den farklı olan TİD’in gramer yapısı detaylı incelenecektir. Katılımcılar bu dersin başında yeni konularla birlikte öğrenilen kelimeleri metin ve video çalışmaları ile birlikte uygulama yaparak iletişim becerilerini geliştireceklerdir. Dersin sonunda ise TİD ile daha akıcı, anlaşılır cümle kurmayı, sorular sormayı, çeviri yapabilmeyi, anlatılanı anlamayı ve günlük hayatta gerekli olan kelime işaretlerini öğrenerek İşitme Engelli toplumu ile düzgün, anlaşılır, akıcı iletişim kurma becerilerini geliştireceklerdir. Ayrıca tüm engel grupları, yapılan farklı projeler hakkında bilgi edinimi sağlayacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- TİD parmak alfabesini pratik ederek anlama ve anlatma ile hızlı iletişime geçebilme becerisini kazanabilecekler
- TİD dilbilgisi kavramlarını, yapısını, cümle kurmayı, soru sormayı, cevaplamayı öğrenebilecekler
- İşitme engelliler için hayati önem taşıyan mimik, jest kullanımlarını geliştirerek öğrenerek el ve beden koordinasyonu kazanabilecekler
-TİD ile günlük hayatta temelde kullanılan kelimeleri, kalıpları, cümleleri metin çalışmalarında ve video çevirileri ile geliştirerek iletişim kurabilme becerisi kazanabilecekler
-TİD kullanarak kendileri, çevreleri ve diğer kişiler hakkında temel bilgiler verebilecekler, soru sorabilecekler, TİD anlatılanı anlayabilecekler -
-İşaret dilinde temel meslek işaretlerini öğrenecektir. -
-İşaret dilinde farklı engel gruplarını ve/veya STK projelerine ilişkin işaretleri öğrenecektir.
- -İşaret dilinde temel gıda işaretlerini öğrenecektir.
-İşaret dilinde temel sağlık işaretlerini öğrenecektir.
-İşaret dilinde temel spor işaretlerini öğrenecektir.
-İşaret dilinde temel meteoroloji olaylarının işaretlerini öğrenecektir.
-Karşılıklı konuşma pratikleri, metin ve video çevirileri yapılarak düzgün, akıcı ve anlaşılır el, mimik, jest kullanımını pekiştirebilecekler
-Tüm engel grupları, yapılan farklı projeler hakkında bilgi edinimi sağlayacaklar

Dersin İçeriği

Ders ile ilgili dokümanlar, dersin eğitmeni tarafından katılımcılara temin edilecektir.
Derse %70 devam zorunludur. Her öğrenci kendi yoklama durumunu ve imzasını takip etmekle yükümlüdür. Her öğrenci adının bulunduğu listeye ait dersin gününde ve saatinde derslere, sınavlara girmek durumundadır.
1 ara sınav (%50) ve 1 final (%50) yapılmaktadır. Sınavlar, uygulamalı ders olmasından dolayı video çekimli ve / veya yazılı şeklindedir. TİD-Türkçe-TİD şeklinde uygulamalar ve / veya çeviri soruları, metinleri mevcuttur.
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, uygulamaları ders esnasında yapmakla, derse aktif katılımcı olmakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, el alfabesi ve TİD-1 genel tekrar
2) TİD ile temel meslek işaretleri, “DÜNYADA MESLEKLERİNE GÖRE İLK KADINLAR”, pratik uygulamalar
3) TİD ile cümle ve metin çeviri çalışmaları
4) TİD ile“FARK YARATANLAR” fark yaratan STKlar ve bireyler, pratik uygulamalar
5) TİD ile cümle ve metin çeviri çalışmaları
6) TİD ile temel gıda işaretleri “BİLMEK LAZIM!”, pratik uygulamalar
7) Karşılıklı konuşma ve çeviri çalışmaları
8) ARA SINAV / Vize
9) TİD ile temel spor işaretleri “PARALIMPIC SPOR ve ŞAMPİYONLARI”, pratik uygulamalar
10) TİD ile soru-cevap çalışmaları, pratik uygulamalar
11) TİD ile temel sağlık işaretleri “SAĞLIKLI YAŞIYORUZ”, pratik uygulamalar
12) TİD ile fiiller ve cümle çalışmaları
13) TİD ile temel meteoroloji işaretleri “AFET YARDIM ÇANTASI”, pratik uygulamalar
14) Karşılıklı konuşmada akıcılık ve TİD-TürkçeTİD çeviri pratikleri
15) Genel tekrar
16) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1-Ders eğitmeninin seviyeye göre hazırladığı özel ders notları
2. http://turkisaretdili.bahcesehir.edu.tr/ Bahçeşehir Üniversitesi tarafından İstanbul Edebiyat Derneği (İSEDER) işbirliği ile yürütülen Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi TİDBAU' nun (Türk İşaret Dili İle Bariyerleri Aşın ve Uzlaşın) erişilebilir uzaktan eğitim portalı, 2017
Diğer Kaynaklar: 3. Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü www.tidsozluk.net
4.Bahtiyar Makaroğlu , Hasan Dikyuva, ASPB, ANKARA, 2017
5.Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili Öğrenci Kitabı, Bahtiyar Makaroğlu , Hasan Dikyuva, ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ,2015
6.MEB Türk İşaret Dili Sözlüğü, 2015
7.MEB Türk İşaret Dili Sözlüğü 2013
8.Türk İşaret Dili, Birinci Seviye, Hasan Dikyuva-Ulrike Zeshan, İshara Press, 2008 9.İSEM İşaret Dili Sözlüğü

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.