CEN2003 Statics and Strength of MaterialsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CEN2003 Malzeme Statiği ve Gücü Bahar
Güz
3 2 4 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi MESUT NEGİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MESUT NEGİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Temel Mukavemet İlkeleri
Dersin Amacı: 1. Mühendislikte yapıların tasarımı için uygulanan kuvvetlerin denge denklemleriyle incelenmesi, bağ kuvvetlerinin bulunması
2. Mühendislikte genel olarak taşıyıcı sistemlerin statik olarak mekanik davranışlarının anlatılması
3. Yapılarda değişik kuvvet sistemleri etkisinde oluşan iç kuvvetler ve gerilmelerin hesaplanması
4. Yapıların gerilmeler dikkate alınarak tasarımı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Mühendislik yapılarının tasarımı için genel olarak mekanik davranışlarını öğrenmek
Yapıların değişik kuvvet sistemlerine karşı şekil değiştirmesinin hesabı
Yapıların tasarımı için gerekli gerilme analizini anlamak
Malzemelerin mekanik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği

Statiğin temel ilkeleri, Denge denklemleri, İç kuvvetlerin değişim grafikleri, Gerilme ve şekil değiştirme, Eksenel kuvvet, Eğilme, Burulma ve bunların kombinasyonu halinde gerilme ve şekil değiştirmeler. Burkulma.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mekaniğin Mühendislikte uygulama alanları
2) Vektörel operasyonlar, kuvvet ve moment vektörleri
3) Denge Denklemleri
4) Taşıyıcı sistemler (Kafesler, Çerçeveler, vs)
5) Kütle merkezi, Alan Atalet Momentleri
6) Gerilme ve Şekil Değiştirme
7) Malzemelerin Mekanik Özellikleri
8) I. Ara sınav - Eksenel Kuvvet Hali
9) Eksenel Kuvvet Halinde Gerilme ve Şekil Değiştirme
10) Burulma Momenti Etkisinde Gerilme ve Şekil Değişt.
11) Basit Eğilme ve Elastik Eğri
12) II. Ara Sınav - Kesme Kuvveti ve Gerilme Dağılımı
13) Bileşik Mukavemet Halleri
14) Burkulma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders Notları
Diğer Kaynaklar: Statics and Strength of Materials - Hibbeler, 4 th Edition, Pearson

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 10 50
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 2 40 80
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4