GEP0304 Music Business and Turkish Music IndustryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0304 Müzik Sektörü ve Türk Müzik Endüstrisi Bahar 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. CELAL ELDENİZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders Türk Müzik Endüstrisindeki temel uygulama bilgisini artırmayı isteyen veya daha sonra bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilere yöneliktir. Derse, kariyer gelişimleri müzik ve eğlence endüstrilerinde olan konuk konuşmacılar katılacaktır. Sınıfta bilgi aktarılırken müzik sektöründeki pratik uygulamalar vurgulanacak ve bunlardan yararlanılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci:
-Müzik endüstrisindeki temel aktörler, kayıt yapma, üretme, hukusal sorunlar, paketleme, dijital müzik endüstrisi konularında bilgi sahibi olur.
- Müzik endüstrisinde profesyonel bir kariyer başlangıcı ve kariyer sürdürmek için gerekli becerileri kazanır.

Dersin İçeriği

Bu ders müzik endüstrisi uygulamalarının temel kavramları ve Türk Müzik Endüstrisi’nin aktörleri konularına giriş niteliğindedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Müzik Endüstrisinin Temel Aktörleri Doküman
2) Müzik ve Müzisyenler Doküman
3) Müzik Kaydı ve Kayıt Sektörü Doküman
4) Müzik Üretimi Doküman
5) Hukuksal konular ve Ambalaj Doküman
6) Personel Yönetimi ve Rezervasyon Temsilcisi Doküman
7) Müzik Organizasyonları, Festivaller ve Konser Düzenleyicileri Doküman
8) Dijital Müzik Endüstrisi Doküman
9) Vize
10) Müzik Toplumları Doküman
11) Müzik Yayımcıları Doküman
12) Müzik TV’leri, radyoları ve dergileri Doküman
13) Müzik Eğitimi Doküman
14) Müzik dükkanları, dağıtım, enstrüman tamiri, tasarımı Doküman

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Mike King (2009) Music Marketing: Press, Promotion, Distribution, and Retail. ISBN 978-0876390986

David Baskerville (2009) Music Business Handbook ISBN 978-1412976794

Shelly Field (2004) Career Opportunities In The Music Industry. ISBN 978-0816059966

Paul Allen (2011) Artist Management for the Music Business, Second Edition ISBN 978-0240815015

Mike King (2009) Music Marketing: Press, Promotion, Distribution, and Retail. ISBN 978-0876390986

David Baskerville (2009) Music Business Handbook ISBN 978-1412976794

Shelly Field (2004) Career Opportunities In The Music Industry. ISBN 978-0816059966

Paul Allen (2011) Artist Management for the Music Business, Second Edition ISBN 978-0240815015

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 15
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 10 10
Ödevler 1 6 6
Ara Sınavlar 1 12 12
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.