GEP0302 Dale Carnegie Strictly Business: Dale Carnegie CourseBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0302 Dale Carnigie ile Etkili İletişim Becerileri Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrenciler iş hayatı sırasında özgüven, iletişim, topluluk önünde konuşma, insan ilişkileri, pozitif tutum, stres yönetimi ve kişisel liderlik alanlarında kendilerini geliştirebilecek ve bu alanların gerektirdiği becerileri kazanabilecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Kaynakları etkin olarak kullanır.
-Ulaştığı bilgiyi tanımlar ve sentezler.
-Sunum tekniklerini tanır, topluluk önünde sunum yaparken bu teknikleri kullanır.
-İş ve insan ilişkilerini geliştirebilmek için gözlem yapar.
-İnsan ilişkileriyle ilgili edindiği bilgileri günlük yaşamında uygular.

Dersin İçeriği

Kariyer odaklı kişisel gelişim ve iletişim metodları öğretilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hafıza İlişkilendirme Tekniği Dale Carnegie Training Ders Notları
2) Vizyon Yazma – Gelişim Döngüsü – İş İlişkilerinde Uyum Sağlama Dale Carnegie Training Ders Notları
3) İsim Hatırlama Tekniği (pegging) – İlişkileri Derinleştirmek Dale Carnegie Training Ders Notları
4) Yaşamda İz Bırakan Olaylar Sunum – İnteraktif İletişim - Dinleme Dale Carnegie Training Ders Notları
5) İçgörü (değerler) Dale Carnegie Training Ders Notları
6) Etkili Sunumlar Nasıl Olmalı? Dale Carnegie Training Ders Notları
7) Güvenirliği Artırmak – Karmaşık Bilginin Sunumu – Görsellerin Hazırlığı Dale Carnegie Training Ders Notları
8) Gönüllü İşbirliği Sağlamak Dale Carnegie Training Ders Notları
9) Günümüz İş Dünyası Gerçeği Dale Carnegie Training Ders Notları
10) Zaman Yönetimi Dale Carnegie Training Ders Notları
11) Takdir – Geribildirim Verme ve Alma Dale Carnegie Training Ders Notları
12) Vizyon Üzerinde Çalışma Dale Carnegie Training Ders Notları
13) Esneklik Dale Carnegie Training Ders Notları
14) İkna Etme Sanatı Dale Carnegie Training Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dale Carnegie Training Ders Notları

Diğer Kaynaklar: Dale Carnegie Training Course Notes

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 10
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.