EEE5750 Kuantum ElektroniğiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE5750 Kuantum Elektroniği Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ŞEREF KALEM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere fotonik konusunun temellerini öğretmek, ve optik sistemleri anlama ve kullanmada gerekli olan altyapı ve bilgiyi kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Optik elemanlar ve görüntü oluşumunun anlaşılması
II. Işığın boşlukta, optik elemanlarda, ve dalga kılavuzlarında iletiminin modellenmesi
III. Işık-madde ve ışık-ışık etkileşimlerinin anlaşılması
IV. Işık teorileri arasındaki farkların anlaşılması, ve farklı optik problemlerin formülasyonu ve çözümünde uygun teorilerin seçilerek kullanılabilmesi
V. İleri optik dersleri için gerekli bilgi birikimi ve gereçlerin kazanılması

Dersin İçeriği

1. hafta: Geometrik optik
2. hafta: Matris optiği
3. hafta: Dalga optiği, monokromatik dalgalar
4. hafta: Girişim, polikromatik ışık
5. hafta: Demet optiği
6. hafta: Fourier optiği
7. hafta: Fourier optiği, kırınım
8. hafta: Fourier optiği, görüntü oluşumu
9. hafta: Elektromanyetik optik
10. hafta: Elektromanyetik optik
11. hafta: Soğurma, dağılma, vuruş yayılımı
12. hafta: Polarizasyon optiği
13. hafta: Kılavuzlu dalga optiği
14. hafta: Kılavuzlu dalga optiği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Geometrik optik: Geometrik optik koyutları, basit optik elemanlar (aynalar, lensler, ışık kılavuzları)
2) Dereceli indis optiği, matris optiği
3) Dalga optiği koyutları, monokromatik dalgalar, yansıma, kırılma
4) Girişim, polikromatik ışık
5) Gauss demeti, ışığın optik bileşenlerde iletimi
6) Işığın yayılımı, boşluğun transfer fonksiyonu
7) Optik Fourier dönüşümü, kırınım (Fraunhofer, Fresnel)
8) Fourier optiği: Görüntü oluşumu, holografi
9) Işığın elektromanyetik teorisi, dielektrik ortam
10) Monokromatik elektromanyetik dalgalar
11) Soğurma ve dağılma, vuruş yayılımı
12) Işığın polarizasyonu, yansıma ve kırılma, polarizasyon araçları
13) Düzlemsel-ayna dalga kılavuzları, düzlemsel dielektrik dalga kılavuzları
14) İki-boyutlu dalga kılavuzları, dalga kılavuzlarına optik bağlaşım

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Fundamentals of Photonics, B.E.A Saleh and M.C. Teich
Diğer Kaynaklar: Optics, Eugene Hecht

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Ödev 1 % 20
Ara Juri 1 % 35
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ara Sınavlar 3 12 36
Final 3 11 33
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.