BA4216 AuditingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4216 Muhasebe Denetimi Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere temel bağımsız muhasebe denetimi prensiğpleri ve prosedürleri hakkında yeterlilik kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders süresince öğrenciler iç kontrol, denetim riski, denetimde önemlilik kavramı, kanıt toplama, örneklem oluşturma, analitik prosedürler ve denetim raporları gibi konular göreceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bağımsız denetimin önemi hakkında bilgi sahibi olur ve yasal düzenlemeleri öğrenir
2. Denetim ve güvence hizmetleri kavramını öğrenir, kurumsal yönetim, etik ve profesyonel standartlara hakim olur
3. Bağımsız denetim uygulama süreçlerini öğrenir
4. İç denetim ve iç kontrol kavramlarını öğrenir

Dersin İçeriği

1. hafta- Denetime giriş
2. hafta- Denetim kanıtları ve dökümantasyonu
3. hafta- Denetim planlaması
4. hafta- İç kontrol
5. hafta- Denetimde örneklem oluşturulması
6. hafta- Nakit ve Finansal VArlıkların denetimi
7. hafta- Ticari Alacakların ve hasılatın denetimi
8. hafta- Vize Sınavı
9. hafta- Stokların ve Satılan Malın Maliyeti Giderinin Denetimi
10. hafta- Duran varlıkların denetimi
11. hafta- Ticari borçların denetimi
12. hafta- Denetim sürecinin tamamlanması
13. hafta- Denetçi görüşleri ve raporları
14. hafta- Denetçi görüşleri ve raporları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Denetime Giriş- Mali Müşavirlerin ekonomideki rolü, Denetim Syandartları ve Türkiye de denetim
2) Denetim kanıtları ve dökümantasyonu
3) Denetim planlaması: Müsterinin tanınması, riskin belirlenmesi ve denetim prosedürlerinin belirlenmesi
4) İç kontrol: kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, ve kontrol aktiviteleri
5) Denetimde örneklem oluşturulması
6) Nakit ve Finansal varlıkların denetimi
7) Ticari Alacakların ve Hasılatın denetimi
8) Arasınav
9) Stoklaron ve Satılan Malın Maliyeti Giderinin denetimi
10) Maddi Duran varlıkların denetimi
11) Ticari Borçların ve diğer yabancı kaynakların denetimi
12) Denetimin tamamlanması
13) Denetim raporları ve denetçi görüşleri
14) Denetim raporları ve denetçi görüşleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Whittington and Pany, 2011
Principles of Auditing & Other Assurance Services
ISBN: 9780071317139
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 14 14
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 63
Sunum / Seminer 4 16
Ödevler 2 6
Küçük Sınavlar 2 6
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 151

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.