COP4434 IBM Big Data and AnalyticsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4434 IBM Büyük Veri ve Analitik Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. TAŞKIN KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler, IBM'den üst düzey yöneticilerin derslerini alacaklar. Her ders farklı bir konuyu ele alacak ve öğretim üyesi kendi deneyimlerini konunun teorik temelleri ile paylaşacaktır. Kurslar, temel kavramlar, hizmetler, IBM yazılımı, donanım teklifleri ve IBM varlıkları da dahil olmak üzere İş Analitiği ve Büyük Veri yeteneklerini ve hizmet alanlarını içerecektir. Ayrıca, Büyük Veri hizmetlerinin etkili bir şekilde kullanılmasını göstermek için endüstri uygulamarı tartışılacaktır. Dersler, öğrencilerin başarılı bir profesyonel kariyere hazırlanmalarında yardımcı olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Beklenen faydalar aşağıdaki gibi çok boyutludur:
- Mezun olan mühendislerin profesyonel iş için çok daha hazır olmaları
- Gerçek hayat problemlerine ve iş ihtiyaçlarına yönelik akademik araştırmaları (tez dahil) yönlendirmek
- Yeni teknolojilerin uygulaması olarak yeni sanayi projeleri yaratmak

Dersin İçeriği

Ders, Büyük Veri hizmetleri, IBM yazılımı, donanım konseptleri ve IBM varlıkları da dahil olmak üzere Büyük Veri ve Analitiği yetenekleri ve uygulama alanlarını içerecektir. Ayrıca, Büyük Veri hizmetlerinin etkili bir şekilde kullanılmasını göstermek için endüstri uygulamaları kullanılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Daha İyi İş Çıktıları için Büyük Veri ve Analitiği
2) Endüstri Tabanlı Büyük Veri, En Çok Kullanıldığı Alanlar
3) Büyük Veri Teknolojisine ve IBM Büyük Veri Platformuna Genel Bir Bakış
4) IBM Büyük Veri Platformu, Veri Gezgini
5) Veri depolama
6) Bilgi Entegrasyonu, Master Data Yönetimi, Guardium, OPTİM
7) Hadoop Teknolojisi
8) Ara sınav
9) Müşteri için Ana Veri Yönetimi
10) Yapısal Olmayan Verilerin Kuruluşa Entegrasyonu
11) Metin Analitiği
12) Büyük Veri ve Analitik Altyapı
13) Büyük Veri ve Analitik Altyapı
14) Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Predictive Analytics: The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die by E. Siegel
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 5
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 20 20
Küçük Sınavlar 2 14 28
Ara Sınavlar 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 145

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.