BA4005 Global EconomicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4005 Küresel Ekonomi Bahar
Güz
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ÜMİT EROL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders küresel makroekonomik dengesizlikleri anlamayı ve söz konusu dengesizliklerin küresel ekonomi ve büyük ekonomiler üzerindeki sonuçları tartışmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şu bağlamlarda kazanımlar elde edecekler:
1) Küresel makroekonomik dengesizlikleri anlamak, dengesizliklerin küresel ekonomi ve büyük ekonomiler (ABD, Çin)üzerindeki sonuçlarını tartışmak
2) AB'deki borç krizinin ortaya çıkışını analiz etme ve çözüm önerilerini tartışmak
3) Para birliğinin teorik öncüllerini anlama ve bu öncülleri Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği bağlamında tartışmak
4) İklim tartışmasını anlamak, uluslar arasındaki karşıt pozisyonları analiz etme ve bunların iktisadi açıdan akılcığını değerlendirmek
5) Uzun dönem enerji arz ve talep dinamiklerini analiz etmek ve onların iktisadi ve siyasi sonuçlarını değerlendirmek

Dersin İçeriği

Dünya Ekonomisindeki Makroekonomik Dengesizlikler (Yüksek Tasarruflar- Düşük Tasarruflar vs.)
Uluslararası Para Sistemi'ndeki Eksiklikler
Avrupa Birliği'ndeki Borç Krizi
Avrupa Para Birliği'nin Sürdürülebilirliği ve Enflasyon Geleceği- Sonuçları
Uzun Dönemde Enerji Fiyatları ve Dünya Ekonomis ve Politikası Üzerindeki Sonuçları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Dünya Savaşları Dönemi ve Kapanışı: 20. yy ilk yarısı
3) Sanayi Devrimi ve Serbest Ticaret: 19. yy
4) Sanayileşme ve Yeni Dünya Ekonomisi'nin Doğuşu
5) Dengesiz dünya ticareti büyümesi ve Makroekonomik Dengesizlikler
6) Dengesiz dünya ticareti büyümesi ve Makroekonomik Dengesizlikler
7) Uluslararası İstikrarlı Para sistemi İhtiyacı
8) Arasınav
9) Avrupa'nın İnşası: Umutlar ve Hayal Kırıklıkları
10) Kaynaklar üzerindeki kısıtlar-baskılar(Fosil enerji)
11) Artan nüfus ve yiyecek kıtlığı
12) Artan nüfus ve yiyecek kıtlığı
13) Yaşlanan nüfuslar ve geçiş dönemindeki nüfuslar
14) Yaşlanan nüfuslar ve geçiş dönemindeki nüfuslar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Economics and the Global Environment; Charles S. Pearson / Cambridge University Press.
Diğer Kaynaklar: Various handouts

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 42
Ödevler 12 37
Ara Sınavlar 1 7
Final 1 10
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4