CYS5171 Adli BilişimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CYS5171 Adli Bilişim Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Adli bilişime yönelik temel bilgilendirmenin yapılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Adli bilişim süreci içerisinde ve her safhada uygun ekipman kullanımını sağlamaktır. Uzman görüşleri ile tecrübe kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Bilgisayar Medyalarına İlk Müdahale. Adli Bilişim Alanında Özel Ekipman Kullanmanın Önemi. Yazma Koruma Ekipmanları. İmaj Alma Ekipmanları. İmaj Alma Cihazları. İmaj Alma Yazılımları. Veri Depolama Birimlerinin İncelenmesinde Kullanılan Ekipmanlar. Çok Fonksiyonlu Yazılımlar. Diğer Yazılımsal Ekipmanlar. Hasarlı Medya Onarım Ve Veri Kurtarma Ekipmanları. Mobil Cihaz İncelemelerinde Kullanılan Ekipmanlar. Mobil Cihazların İncelenmesi. Canlı İncelemede Kullanılan Ekipmanlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayar Medyalarına İlk Müdahale Ders notları
2) Adli Bilişim Alanında Özel Ekipman Kullanmanın Önemi Ders notları
3) Yazma Koruma Ekipmanları Ders notları
4) İmaj Alma Ekipmanları Ders notları
5) İmaj Alma Cihazları Ders notları
6) İmaj Alma Yazılımları Ders notları
7) Veri Depolama Birimlerinin İncelenmesinde Kullanılan Ekipmanlar Ders notları
8) Çok Fonksiyonlu Yazılımlar I Ders notları
9) Çok Fonksiyonlu Yazılımlar II Ders notları
10) Diğer Yazılımsal Ekipmanlar Ders notları
11) Hasarlı Medya Onarım Ve Veri Kurtarma Ekipmanları Ders notları
12) Mobil Cihaz İncelemelerinde Kullanılan Ekipmanlar Ders notları
13) Mobil Cihazların İncelenmesi Ders notları
14) Canlı İncelemede Kullanılan Ekipmanlar Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Computer Forensics InfoSec Pro Guide, David Cowen, 2013.
Diğer Kaynaklar: Ders notları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ödev 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 12 168
Sunum / Seminer 2 3 6
Ödevler 4 8 32
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 288

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.