CYS5021 Siber GüvenlikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CYS5021 Siber Güvenlik Güz 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, işletme, politika ve prosedürler, iletişim güvenliği, ağ güvenliği, güvenlik yönetimi, yasal konular ve teknik konular da dahil olmak üzere siber güvenlik unsurlarının tümüne temel bir giriş sağlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Siber Güvenliğe yönelik temel kuram ve uygulamalar ile temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır.

Dersin İçeriği

Dersin tanıtımı, faaliyet ve içeriğinin açıklanması. Siber güvenlik, gizlilik, risk, yasal düzenlemeler ve kurumsal bilgi sistemleriyle ilişkili temel kavramlar hakkında ileri düzeyde bilgi. Siber güvenlik kavramının organizasyonlar üzerindeki uygulama ve etkileri. Bilgi Güvenliği Yönetimi, Standartlar. Yönetmelikler, yasal düzenlemeler ve uyumluluk. Etik, güvenlik mimarisi ve tasarım. Güvenlik teknolojileri; temel şifreleme ve uygulamaları. Fiziksel ve çevresel güvenlik, ağ güvenliği, genel güvenlik işlemleri. Yazılım geliştirme güvenliği. Adli Bilişim. Siber riskler. Saldırı tespit ve önleme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı, faaliyet ve içeriğinin açıklanması. Ders notları.
2) Siber güvenlik, gizlilik, risk, yasal düzenlemeler ve kurumsal bilgi sistemleriyle ilişkili temel kavramlar hakkında ileri düzeyde bilgi. Ders notları
3) Siber güvenlik kavramının organizasyonlar üzerindeki uygulama ve etkileri. Ders notları.
4) Bilgi Güvenliği Yönetimi, Standartlar. Ders notları.
5) Yönetmelikler, yasal düzenlemeler ve uyumluluk. Ders notları.
6) Etik, güvenlik mimarisi ve tasarım. Ders notları
7) Güvenlik teknolojileri; temel şifreleme ve uygulamaları. Ders notları.
8) Güvenlik teknolojileri; temel kriptografi ve uygulamaları. Ders notları.
9) Fiziksel ve çevresel güvenlik, ağ güvenliği, genel güvenlik işlemleri. Ders notları.
10) Fiziksel ve çevresel güvenlik, ağ güvenliği, genel güvenlik işlemleri. Ders notları.
11) Yazılım geliştirme güvenliği. Ders notları.
12) Adli Bilişim. Ders notları.
13) Siber riskler. Ders notları.
14) Saldırı tespit ve önleme. Ders notları.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. "How to Measure Anything in Cybersecurity Risk", Douglas W. Hubbard and Richard Seiersen.
2. "Essential Cybersecurity Science: Build, Test, and Evaluate Secure Systems", Josiah Dykstra.
Diğer Kaynaklar: Lecture notes.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ödev 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 2 3 6
Ödevler 4 8 32
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak 5
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak. 2
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak 4
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak 4
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak 4
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak 5
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak 3
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek 3
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek 4
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak. 5
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek 5