BA4004 Communication Skills IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4004 İletişim Becerileri II Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ÜMİT EROL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin iletişim becirilerini akıcı, net ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli teknik ve bilgiyi vermeyi amaçlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğreciler:
-grup tartışmalarında fikirlerini, görüşlerini ve sorularını ortaya koyarak katılabilirler,
-sunuş yapabilmek için gerekli temel teknikleri edinmiş olurlar
- profesyonel ve akademik konularda gerekli iletişim tekniklerini kullanabilirler
-iş hayatında web temelli araçları kullanarak online görüşmelere ve tartışmalara katılabilirler

Dersin İçeriği

Sözlü iletişim becerileri, Kişilerarası fikir paylaşımı, empati, iletişimde karşıt görüşlerin ortaya konulması, akademik iletişimi, profesyonel hayatta iletişim becerileri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İletişime Giriş
2) İletişim Süreci
3) Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi
4) Farklı Görüşlere Açık olmak ve empati
5) Karşı görüş belirtme ve itiraz
6) akademik alanda iletişimin kullanılması
7) Arasınav
8) Profesyonel Hayatta iletişim teknikleri
9) Profesyonel yaşamda iletişim teknikleri
10) Müzakere Teknikleri
11) Küresel Dünyada İletişim
12) Etkili Sunuş Teknikleri
13) Proje Sunumları
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: various handouts
Diğer Kaynaklar: various handouts

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 40
Sunum / Seminer 4 8
Proje 6 18
Ödevler 5 10
Ara Sınavlar 1 5
Final 2 15
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4