BA4003 Communication Skills IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4003 İletişim Becerileri I Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ÜMİT EROL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere kişilerarası ve iş iletişimine dair temel yöntemleri ve iletişimin farklı uygulama yöntemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
-İletişim çeşitlerini öğrenir,
-Sözel iletişimi öğrenir
-Yazılı iletişimi kullanırken ilgili teknikleri kullanabilir
-Etkili bir grup iletişimi için gerekli teknikleri öğrenir
-Küresel iş hayatında iletişimin önemini kavrar
-Kişilerarası ve iş iletişiminde teknolojiyi kullanmanın önemini ve yollarını kavrar
-İletişimin problem çözme sürecindeki önemini kavrar

Dersin İçeriği

İletişim tekniklerinin tanıtılması, sözel iletişim, sözel olmayan iletişim, yazılı iletişim, yazılı yoldan iletişim teknikleri, iletişimde teknolojinin yeri, iletişimi engelleyen bariyerler, farklı kültürler arası iletişim, anlaşmazlıklar ve müzakereler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İletişim Yöntemlerini Tanıma
2) Sözel İletişim
3) Sözlü Olmayan İletişim
4) Yazılı İletişim
5) İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
6) Küresel Dünyada İletişim
7) Teknolojik Araçların Kullanımı
8) Arasınav
9) İletişimde Engeller
10) Farklı Kültürler arasında İletişim
11) Anlaşmazlıkların Çözümü
12) Müzakere Teknikleri
13) Vaka Çalışması
14) Vaka Çalışması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Various handouts
Diğer Kaynaklar: Various handouts

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 64
Ödevler 2 10
Ara Sınavlar 1 10
Final 1 15
Toplam İş Yükü 141

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4