NMD3205 Television JournalismBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD3205 Televizyon Gazeteciliği Bahar 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Dersin Amacı: Bu ders gazeteciliğin iki ana dalı arasındaki ayrımla ilgilenir: yazılı ve görsel-işitsel gazetecilik. Bu iki dalın yanı sıra, internet gazeteciliği de gazetecilik yöntem ve araçlarına son yıllarda eklenmiştir. Bu ders aynı zamanda televizyon gazeteciliğinin görsel-işitsel medya içerisindeki önemini de inceler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

- Gazetecilik için televizyonu anlayacak,
- Görsel medya için haber yazımını öğrenecek,
- TV için haber yazımından kameraya kadar her şeyi öğrenecek,
- Sunuş, muhabirlik, söyleşi, röportaj, canlı programlar ve program sunumu hakkında bilgi sahibi olacak,
- TV kanalı için haber derlemeyi öğrenecek.

Dersin İçeriği

Bu ders televizyon haberciliği ve hikayelerin haber haline getirilme şekillerini tartışır. Sosyo-kültür, ekonomi ve seyirci perspektiflerini de katarak, bir mecra olarak televizyonun nasıl değiştiğini irdeler. Televizyonda değişen türler ve formatlar üzerine düşünmeyi sağlar ve televizyonun gündelik hayattaki etkisine habercilik açısından bakar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş: Sesli sunum; radyo haberleri, Televizyon için sunum: televizyon haberlerinin gücü, Ne? Nerede? Ne Zaman? Neden? Nasıl? Kim?, Kablolu yayıncılığa giriş, "Lead" yazma
2) Haber toplama: nereden geliyor?, Modern gazetecilikte ve mahremiyet konularında etik, haber merkezi sorumlulukları ve görevleri, "Lead" yazma ve başlı başına televizyon için hikaye üretme, TV için sinopsis üretme, ses seçiminin ve kullanımının ilkeleri
3) Sesinizi kullanma, Haber bülteni zorlukları, Son dakika haberleri, Basın toplantıları
4) Kaynaklar ve bir söyleşiden olabildiğince bilgi toplamak, Farklı kaynaklarla aynı anda çalışma
5) TV haberi yazımı, çekimi, çerçeveleme ve kurgulama, Bir hikaye nasıl satılır?
6) Ticari meseleler: reytingler, satış, herkes nasıl para kazanıyor, sponsorlu içerik, Takım çalışması: bir ekiple nasıl çalışılır, prodüktörler, yardımcı prodüktörler, ünlü sunucular, muhabirler, haber masası, fotoğrafçılar ve yönetim, Çerçeveleme üzerine çalışma, TV röportajının ilkeleri
7) Gözden geçirme: radyo ve tv yazımı
8) Grafik için yaratma ve yazma, video için yazma, Grafikli ve videolu hikaye üretme
9) Çekim ve kurgulama, Dijital için yazıma giriş
10) Dijital hikayeler için fotoğraf çekme ve çerçeveleme, başlık ve spot yazma, manşet alma için çalışma
11) Dijital hikayelerin farklı türleri, Özel dijital prodüksiyonlar: "Dinner around the world and Chinatown", 11 Eylül saldırılarında medyada ses kullanımı, Pratik: son dakika haberleri için hızlı yazım, farklı formatlarda yapacağınız hikayeler için detaylı "pitch" yazma
12) Radyo, televizyon ve dijital için yazım atölyesi
13) Spor haberi ve ekonomi haberi yazımı
14) Dönemin gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Cushion, Stephen (2011). Television Journalism (Journalism Key Text)
ISBN: 1446207412
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 2 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ödevler 10 2 20
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.