ECO3577 Health EconomicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ECO3577 Sağlık Ekonomisi Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ÇAĞLAR YURTSEVEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı sağlık ekonomisi hakkında temel bilgileri vermektir. Ayrıca sağlık sektöründe karşılaşılan sorunları ekonomik açıdan analiz etmek ve çözmek dersin diğer amacıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Sağlık ekonomisinin temel kavram ve konularına hakim olabilecek,
2. Sağlık ekonomisi literatürünü ders içerikleri çerçevesinde detaylı şekilde araştırma becerisi edinebilecek,
3. Mikroekonominin temel araçlarını ve tekniklerini sağlık piyasasına uygulayabilecek,
4. Sağlık hizmetlerinin arz ve talebini etkileyen temel faktörleri öğrenecek,
5. Sağlık politikalarının ve reformlarının ekonomik boyutunu değerlendirebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Bu derste, sağlık ekonomisinin temel kavramları, sağlık ekonomisinde kullanılacak temel mikroekonomik araçlar ve istatistiki metodlar öğretildikten sonra, sağlığın arz ve talep yapısına giriş yapılacaktır. Aynı zamanda dönem boyunca sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ile ilgili politikalar ve devletin rolü tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Temel Kavramlar ve Mikroekonomik Araçlar Bölüm 1, Health Economics
2) Temel Kavramlar ve Mikroekonomik Araçlar Bölüm 1, Health Economics
3) Sağlık Ekonomisi ve İstatistiki Metodlar Bölüm 2, Health Economics
4) Sağlık Ekonomisi ve İstatistiki Metodlar Bölüm 2, Health Economics
5) Sağlık Üretim Fonksiyonu Bölüm 2 & 3, Health Economics
6) Sağlık Hizmetlerinde Talep ve Fiyat Bölüm 4, Health Economics
7) Vize
8) Sağlık Hizmetlerinde Talep ve Gelir Bölüm 4, Health Economics
9) Sağlık Hizmetleri Talebi Uygulamaları Bölüm 5, Health Economics
10) Sağlık Hizmetlerinde Arz ve Fiyat: Üretim Süreci Maliyeti ve Verimlilik Bölüm 6 & 7, Health Economics
11) Sağlık Hizmetlerinde Arz: Teknoloji, Kalite, ve Hizmete Erişim Bölüm 8 & 9, Health Economics
12) Sağlık Hizmetleri Finansmanı Bölüm 10, Health Economics
13) Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Bölüm 11, Health Economics
14) Sağlık Sektöründe Devletin ve Pazarın Rolü Bölüm 12, Health Economics

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Health Economics, Charles E. Phelps, Addison Wesley; 5th edition (2012). Pearson Press
Diğer Kaynaklar: Health Economics, Second Edition by Frank A. Sloan and Chee-Ruey Hsieh. The MIT Press, 2016.
The Handbook of Health Economics, Anthony J. Culyer and Joseph P. Newhouse, eds., Elsevier Science, 2000.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.