GEP0431 Turkish Sign Language IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0431 Türk İşaret Dili Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HALE ERSÖZ BOZACI
Doç. Dr. AHMET YAYLA
Öğ.Gör. AHU AKIN ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı katılımcılara başlangıç seviyede Türk İşaret Dili’nin (TİD) öğretilmesidir. Dilbilgisi yapısı Türkçe’den farklı olan TİD’in yapısı incelenecektir. İşitme engellilerin kültür yapısı hakkında bilgilendirerek ve TİD alfabesi, temel kelimeleri ve dilbilgisi yapısı aktarılarak öğrencilere işitme engeliler ile günlük hayatta iletişim kurma becerileri kazandırmak, farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. TİD tarihçesini, gelişimini ve kültürünü anlayabilecekler
2. TİD parmak alfabesini öğrenerek hızlı iletişime geçebilme becerisini kazanabilecekler
3. Temel TİD dilbilgisi kavramlarını, yapısını, cümle kurmayı, soru sormayı, cevaplamayı öğrenebilecekler
4. Duyguları ve eylemleri, fiilleri TİD ile ifade etmeyi öğrenebilecekler
5. İşitme engelliler için hayati önem taşıyan mimik, jest kullanımlarını öğrenerek el ve beden koordinasyonu kazanabilecekler
6. TİD ile günlük hayatta temelde kullanılan kelimeleri, kalıpları, cümleleri öğrenerek iletişim kurabilme becerisi kazanabilecekler
7. TİD kullanarak kendileri, çevreleri ve diğer kişiler hakkında temel bilgiler verebilecekler, soru sorabilecekler
8. Karşılıklı konuşma pratikleri yapılarak akıcı ve anlaşılır el, mimik, jest kullanımını pekiştirebileceklerdir

Dersin İçeriği

Derste Türk İşaret Dili öğrenmek için hazırlanan bir kitap esas alınacaktır. Dersin eğitmenine ait ve bu kitapta olmayan kelimelerin bulunduğu notlardan da faydalanılacaktır. Dersle ilgili dokümanlar, dersin eğitmeni tarafından katılımcılara temin edilecektir. Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, uygulamaları ders esnasında yapmakla, derse aktif katılımcı olmakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.

Derse %70 devam zorunludur. Her öğrenci kendi yoklama durumunu ve imzasını takip etmekle yükümlüdür. Her öğrenci adının bulunduğu listeye ait dersin gününde ve saatinde derslere, sınavlara girmek durumundadır.

Sınavlar, uygulamalı ders olmasından dolayı video çekimli ve / veya yazılı şeklindedir. TİD-Türkçe-TİD şeklinde uygulamalar ve / veya çeviri soruları mevcuttur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) TİD parmak alfabe işaretleri ve TİD tarihçe, pratik uygulama
2) TİD temel, basit cümle kalıpları, günlük konuşmada kullanılan işaretler, pratik uygulama
3) TİD adıllar (zamirler), kısa temel kapalı ve açık uçlu sorular ve cevap cümleleri, pratik uygulama
4) TİD ile temel çevre ve aile bireyleri işaretleri, olumlu – olumsuz kalıplar, pratik uygulama
5) TİD ile zaman ifadeleri, pratik uygulama
6) TİD ile temel duygu işaretleri, pratik uygulama
7) TİD kavramlarının tekrarı, el ve mimik çalışmalarının öneminin aktarılması, pratik uygulama
8) ARA SINAV/VİZE
9) TİD ile temel fiil işaretleri, pratik uygulama
10) TİD ile temel ulaşım, taşıtlar ve ilgili eylemlerin ifadeleri, pratik uygulama
11) TİD’nde emir soru ve cümle kalıpları, pratik uygulama
12) TİD ile sayısal ifadeler ve ilgili eylemleri,
13) Karşılıklı iletişimde akıcılık sağlama amaçlı çalışmalar
14) Temel kavramları kullanarak karşılıklı konuşma, cümle kurma, anladığını aktarma çalışmaları
15) Genel tekrar ve kısa metin çalışmaları ile pratik uygulama
16) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. http://turkisaretdili.bahcesehir.edu.tr/ Bahçeşehir Üniversitesi tarafından İstanbul Edebiyat Derneği (İSEDER) işbirliği ile yürütülen Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi TİDBAU' nun (Türk İşaret Dili İle Bariyerleri Aşın ve Uzlaşın) erişilebilir uzaktan eğitim portalı, 2017
2. Ders eğitmeninin seviyeye göre hazırladığı özel ders notlar
Diğer Kaynaklar: 3. Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü www.tidsozluk.net Bahtiyar Makaroğlu , Hasan Dikyuva, ASPB, ANKARA, 2017
4. Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili Öğrenci Kitabı, Bahtiyar Makaroğlu , Hasan Dikyuva, ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ,2015
5. MEB Türk İşaret Dili Sözlüğü, 2015
6. MEB Türk İşaret Dili Sözlüğü 2013
7. Türk İşaret Dili, Birinci Seviye, Hasan Dikyuva-Ulrike Zeshan, İshara Press, 2008 8. İSEM İşaret Dili Sözlüğü

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.