LOG4436 Inventory and Warehouse ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
LOG4436 Stok ve Depo Yönetimi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. YAVUZ GÜNALAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere tahmin, envanter planlaması, hizmet kalitesi, karlılık, ürün yelpazesi, tedarik zinciri dinamikleri, lokasyon, dağıtım ve rotalama gibi konularda analitik düşünme becerileri kazandırarak karşılaşabilecekleri problemleri çözme ve etkin karar vermelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders öğrencilere, tedarik zincirinde envanter ve ürün yönetimini baz alarak strateji geliştirmede kullanılabilecek entegre bir metot sunmaktadır.

Dersin İçeriği

Giriş, Lojistikte Ölçüler, ABCD Analizi, Faaliyet Bazlı Maliyetlendirme, Du-Pont Modeli, Devir Hızı, Lojistikte Modelleme, Trend Uyumu: Holt Metodu, Trend ve mevsimsel değişiklik uyumu: Winter Modeli, Parametre Optimizasyonu, Stokastik talep, Güvenlik stoğu, Dinamik programlama, Wagner-Whitin method, Silver-Meal heuristics, Time supply, Lot- forlot, Asgari Birim Maliyeti, Part-period balancing, Heuristics, Gelir Yönetimi – stokastik talep, Kamçı etkisi, Deterministik talep, Olasılıksal talep, Arboresant Sistem, Tedarik Zinciri Anlaşmaları, Dağıtım Planlama, Çok dönemli üretim planlama, tamir ekibi planlama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Lojistikte Ölçüler, ABCD Analizi
2) Faaliyet Bazlı Maliyetlendirme
3) Du-Pont Modeli, Devir Hızı, Lojistikte Modelleme
4) Trend Uyumu: Holt Metodu, Trend ve mevsimsel değişiklik uyumu: Winter Modeli, Parametre Optimizasyonu
5) Stokastik talep, Güvenlik stoğu, Dinamik programlama
6) Wagner-Whitin method, Silver-Meal heuristics, Time supply, Lot- forlot, Asgari Birim Maliyeti, Part-period balancing, Heuristics
7) Gelir Yönetimi – stokastik talep
8) Vize Dönemi
9) Kamçı etkisi, Deterministik talep, Olasılıksal talep, Arboresant Sistem, Tedarik Zinciri Anlaşmaları, Dağıtım Planlama
10) Çok dönemli üretim planlama, tamir ekibi planlama
11) Case Hazırlık
12) Case Feedback
13) Ders Tekrarı
14) Final Haftası

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Silver, Edward A. (1998) Inventory management and production planning and scheduling. ISBN 0-471-11947-4.

Diğer Kaynaklar: Ders Notları - Lecture material and course reading package.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ödevler 5 12 60
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.