BME1032 Introduction to BiologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME1032 Biyolojiye Giriş Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CANAN BAĞCI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: - Öğrencilere biyolojinin temel kavram ve ilkelerini tanıtmak
- Temel yaşam birimlerini tanıtmak
- Hücrenin yapısını tanımlamak
- Hücresel organellerin yapısını ve işlevini tanımlamak.
- Hücresel bölünmeye dahil olan süreçleri tanımlamak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bilimsel süreçteki basamakları açıklayınız ve biyolojinin
topluma ve günlük yaşamdaki önemini sıralayınız.
2. Hücre yapısını ve fonksiyonunu tanımlar.
3. Deoksiribonükleik asit (DNA), ribonükleik asidin (RNA),
karbonhidratların, lipidlerin ve proteinlerin temel kimyasal
yapısını tanımlayın.
4. DNA ve RNA'nın, genotipten (DNA) fenotipe (protein) ve genetik
kodun deşifre edilmesinde bilginin aktarılmasındaki rolünü açıklayınız.
5. Evrimi ve ekosistemi tanımlar.

Dersin İçeriği

1. HAFTA: What is “cell”?
by Dr. Filiz Sağlam, Dep. of Clinical Microbiology
2. HAFTA: Cellular Organels
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
3. HAFTA: Cell Division & Cell Death
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
4. HAFTA: Lab: How to use microscobe-observation of some bacteria (in Goztepe Campus, Multidisipline Lab.)
by Dr. Filiz Sağlam, Dep. of Clinical Microbiology
5. HAFTA: Lab: Cell Types and Cell Division (in Goztepe Campus, Multidisipline Lab.)
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
6. HAFTA: Muscle, Contraction & Human Activity
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
7. HAFTA: Mid-Exam
8. HAFTA: Nutrition and GIS System
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
9. HAFTA: Circulation &Respiratory System
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
10. HAFTA: Nervous System &Senses
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
11. HAFTA: Reproductive System
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
12. HAFTA: Introduction to Human Development
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
13. HAFTA: Stem Cells
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
14. HAFTA: Final Exam

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan biyolojisi, Bilim ve Toplum
2) Hücreye Genel Bakış Ders notları
3) Hücrenin Organelleri Ders Notları
4) Hücrenin yapısı ve fonksiyonları
5) DNA ve kromozom
6) DNA replikasyonu Ders notları
7) Hücre bölünmesi ve başkalaşımı
8) Kanser: Kontrolsüz hücre bölünmesi ve başkalaşımı Ders notları
9) Genetik ve kalıtım
10) İnsan embriyogenezi
11) Hücrelerden organlara
12) Kök hücreye giriş
13) Ekosistem ve Popülasyon
14) Evrim ve hayatın başlangıcı Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Michael D. Johnson. “ Human Biology, Concepts and Current Issues”, ISBN: 1292166274, 8th Edition, Publisher: Pearson, 2017.
2-Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. “Molecular Biology of The Cell”, 5th Edition,
ISBN:9780815341055, Publisher: Garland Science, 2008.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 3 9 27
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Küçük Sınavlar 1 3 3
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.