BME1032 Introduction to BiologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME1032 Biyolojiye Giriş Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CANAN BAĞCI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: - Öğrencilere biyolojinin temel kavram ve ilkelerini tanıtmak
- Temel yaşam birimlerini tanıtmak
- Hücrenin yapısını tanımlamak
- Hücresel organellerin yapısını ve işlevini tanımlamak.
- Hücresel bölünmeye dahil olan süreçleri tanımlamak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bilimsel süreçteki basamakları açıklayınız ve biyolojinin
topluma ve günlük yaşamdaki önemini sıralayınız.
2. Hücre yapısını ve fonksiyonunu tanımlar.
3. Deoksiribonükleik asit (DNA), ribonükleik asidin (RNA),
karbonhidratların, lipidlerin ve proteinlerin temel kimyasal
yapısını tanımlayın.
4. DNA ve RNA'nın, genotipten (DNA) fenotipe (protein) ve genetik
kodun deşifre edilmesinde bilginin aktarılmasındaki rolünü açıklayınız.
5. Evrimi ve ekosistemi tanımlar.

Dersin İçeriği

1. HAFTA: What is “cell”?
by Dr. Filiz Sağlam, Dep. of Clinical Microbiology
2. HAFTA: Cellular Organels
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
3. HAFTA: Cell Division & Cell Death
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
4. HAFTA: Lab: How to use microscobe-observation of some bacteria (in Goztepe Campus, Multidisipline Lab.)
by Dr. Filiz Sağlam, Dep. of Clinical Microbiology
5. HAFTA: Lab: Cell Types and Cell Division (in Goztepe Campus, Multidisipline Lab.)
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
6. HAFTA: Muscle, Contraction & Human Activity
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
7. HAFTA: Mid-Exam
8. HAFTA: Nutrition and GIS System
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
9. HAFTA: Circulation &Respiratory System
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
10. HAFTA: Nervous System &Senses
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
11. HAFTA: Reproductive System
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
12. HAFTA: Introduction to Human Development
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
13. HAFTA: Stem Cells
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
14. HAFTA: Final Exam

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan biyolojisi, Bilim ve Toplum
2) Hücreye Genel Bakış Ders notları
3) Hücrenin Organelleri Ders Notları
4) Hücrenin yapısı ve fonksiyonları
5) DNA ve kromozom
6) DNA replikasyonu Ders notları
7) Hücre bölünmesi ve başkalaşımı
8) Kanser: Kontrolsüz hücre bölünmesi ve başkalaşımı Ders notları
9) Genetik ve kalıtım
10) İnsan embriyogenezi
11) Hücrelerden organlara
12) Kök hücreye giriş
13) Ekosistem ve Popülasyon
14) Evrim ve hayatın başlangıcı Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Michael D. Johnson. “ Human Biology, Concepts and Current Issues”, ISBN: 1292166274, 8th Edition, Publisher: Pearson, 2017.
2-Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. “Molecular Biology of The Cell”, 5th Edition,
ISBN:9780815341055, Publisher: Garland Science, 2008.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 3 9 27
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Küçük Sınavlar 1 3 3
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.