CGL2007 Çocukla İletişimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CGL2007 Çocukla İletişim Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SEDA GÖKÇE TURAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SEDA GÖKÇE TURAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencinin ; çocukla ve aile ile etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilmesidir. Ders kapsamında çocuk ve aile ile iletişim, etkili iletişim teknikleri, özel gereksinimli çocukların aileleri ile iletişim, iş hayatında iletişim yer almaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci, bu ders sonunda;
1. Çocukla etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir,
2. Aile ile etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir,
3. İşyerinde etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olabilecektir,
4. Yaşadığı iletişim problemlerini en aza indirebilecektir,
5. Çocukla, aile ile ve işyerinde yaşadığı problemlerle başa çıkma stratejileri geliştirebilecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; iletişimin tanımı ve kapsamı, iletişimin amacı ve önemi, doğru iletişim, empati, çocuk ile iletişim, aile ile iletişim, iletişim problemleri, iletişim engelleri ile başa çıkma stratejileri ve örgütsel iletişim yer almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İletişimin tanımı Konu ile ilgili literatür taraması yapılır
2) İletişim kavramının tanımı Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
3) İletişimin önemi ve amacı Konu ile ilgili farklı kaynaklardan yararlanılır.
4) İletişim türleri Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
5) Empati ve sempati Konu ile ilgili farklı kaynaklardan yararlanılır.
6) Çocukla iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
7) Çocukla iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
8) Ara sınav
9) Aile ile iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
10) Aile ile iletişim Konu ile ilgili farklı kaynaklardan yararlanılır.
11) Örgütsel iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
12) Örgütsel iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
13) İletişim engelleri Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
14) İletişim engelleri Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Navaro, L. (1999). Gerçekten beni duyuyor musun, Sistem Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar: Üstün Dökmen, 2008, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık,

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 59

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.