TDS2003 Halk SağlığıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
TDS2003 Halk Sağlığı Bahar 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. FIRAT KARA
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ERDAL ÇALIŞ
Öğ.Gör. SELMA BAZ
Öğ.Gör. FIRAT KARA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Arşiv
Dersin Amacı: Halk sağlığı yaklaşımı ve konuları ile ilgili temel bilgileri öğretmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Halk sağlığı kavramını ve önemini açıklayabilir.
2. Sağlık yönetiminin ilkelerini tanımlayabilir ve halk sağlığı açısından önemini açıklayabilir.
3. Sağlıkta öncelikleri saptamanın önemini tartışabilir.
4.Kendi çalışma alanında halk sağlığı görüşünü kullanabilmeyi ve değerlendirebilmeyi öğrenir.
5.Toplumu tanır halkın değişen bakım gereksinimlerinin farkında olur, öncelikli sağlık sorunlarını belirleyebilir ve sağlık risklerini azaltan önlemler alabilir.
6. Eğitim ve danışmanlık yöntemlerini kullanarak bireyin kendi sağlık bakımına katılmasını sağlar, sağlıklı yaşam biçimi ve sağlıklı çevre oluşturacak temel davranış için beceri geliştirir.
7. Çocuk, kadın, erişkin ve yaşlının sağlığına yönelik tüm bilgi ve deneyimlerini kullanır.
8. Ana ve çocuk sağlığına yönelik bakım hizmetlerinin örgütlenmesi yürütülmesi ve değerlendirilmesinde lider rolü üstlenebilir.
9.Okul sağlığı, iş sağlığı ve iş güvenliği ve toplum ruh sağlığı hizmetlerine yönelik uygulama sistemlerini kavrar.

Dersin İçeriği

Sağlık, hastalık kavramlarının tanımlanması, Bilimdeki gelişmeler ve sağlık hizmetleri, Bulaşıcı hastalıkların kontrolü, Ana sağlığı ve aile planlaması, Çocuk sağlığı, Adölesan ve okul sağlığı,yaşlılık sorunları, Toplum beslenmesi, Çevre sağlığının toplum sağlığı açısından önemi, İş sağlığı, Sağlık yönetimi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Halk Sağlığına Giriş Yok
2) Tıp Tarihçesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Yok
3) Türkiye'de Sağlık Politikaları Yok
4) Çevre Sağlığı I Yok
5) Çevre Sağlığı II Yok
6) Vektörler - İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Yok
7) Evde Bakım, Palyatif Bakım Yok
8) Okul Sağlığı Yok
9) Beslenme I Yok
10) Beslenme II Yok
11) Aile Planlaması Yok
12) Enfeksiyon hastalıkları Yok
13) Bağışıklama Yok
14) Zararlı Alışkanlıklar ve Madde Bağımlılığı Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin öğretim elemanı tarafından haftalık olarak verilecektir.

Diğer Kaynaklar: 1.Çağatay, G. ve Akın, L., (2015) Halk Sağlığı Temel Bilgiler Üç Cilt, Hacettepe Üniversites Yayınları 3 cilt
2. Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, ed. Hilal Özcebe vd., Ankara, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 719, 2008.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ödevler 1 12 12
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.