GEP0427 Arabic IIIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0427 Arapça III Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencinin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dil Bilgisi: Zamanların ve zamanlarlara
kullanılan takıları öğrenmek.
Dinleme:Ailesi ile ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları,barda veya restoranda geçen bir konuşmayı,mesleğini içeren bildik konularla ilgili temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilecektir.
Okuma: Kısa mesaj,e-mail,iş, menü gibi yazılı metinlerdeki bildik sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilecektir.
Karşılıklı konuşma:Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada kendisine yardımcı olunması koşuluyla basit yoldan iletişim kurabilecektir. (Örneğin: kendisini ve yakın çevresini tanıştırma, restoranda sipariş verme ve hesap isteme)
Sözlü anlatım:Kendisini,yaşını,yaşadığı yeri, mesleğini ,yakın çevresini ve kişisel zevklerini betimlemek için basit kalıp ve tümceleri kullanabilecektir.
Yazma:Kısa ve basit tümcelerle kendisini ve yakın çevresini yazılı olarak tanıtabilecek,isim,uyruk,adres,telefon numarası gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilecektir

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, Orta seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders sunumu, Arapça dili ve kültürü hakkında bilgi, Tanışma ve kendini tanıma. Konu ile ilgili power point sunum. Al-Kitaab fii Taᶜallum al-ᶜArabiyya /Worksheets
2) Okuma: İnsan vücudu / Mısırın ünlüleri Kelimeler: renkler Uygulama Al-Kitaab fii Taᶜallum al-ᶜArabiyya /Worksheets
3) Okuma: Dersin diğer yarısı Kelimeler Dil bilgisi: Zamanlar ve uygulamaları/ kompozisyon Dinleme Al-Kitaab fii Taᶜallum al-ᶜArabiyya /Worksheets
4) Okuma: The visit to Ankara / Dinleme Kelimeler Tekrar Modern Arapça 1 Doğu Dilleri Enstitüsü / İstanbul-Türkiye
5) Dinleme Kelimeler Dil bilgisi: Geçmiş ve şimdiki zamanlar Uygulama ve yazma Al-Kitaab fii Taᶜallum al-ᶜArabiyya / Listening (Quiz 1)
6) Okuma: Nejeeb Mahfudh Dinleme Kelimeler Dil bilgisi: Uygulama Al-Kitaab fii Taᶜallum al-ᶜArabiyya
7) Genel tekrar Linguaphone “Lessons in Arabic” MCMLXXVII Linguaphone Inst. Ltd. London
8) Ara Sınav
9) Okuma: Orta Doğu Dinleme Kelimler Dil bilgisi: Neler öğrendik? Uygulama ve yazma Al-Kitaab fii Taᶜallum al-ᶜArabiyya / Worksheets
10) Dinleme Kelimeler Dil bilgisi Uygulamalar Arabic Course, Fono Open Education Inst. Publications, Book 1, Istanbul, 1998 / Worksheets
11) Okuma: London 1936 Dinleme Kelimeler Dil bilgisi: cümle tamamlama Uygulamalar Al-Kitaab fii Taᶜallum al-ᶜArabiyya Quiz II
12) (Revision and Oral Presentation)
13) Okuma: Ramazan/ Dinleme Kelimeler Dil bilgisi: Fiil kökleri Uygulama ve yazma Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
14) Dil bilgisi: Çeviri Uygulamalar Worksheet

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Title: Al-Kitaab fii Taᶜallum al-ᶜArabiyya: A Textbook for Arabic (Part 2)
Author: Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal & Abbas Al-Tonsi
ISBN (13-digit) / product code: 978-1-58901-747-4
Publisher: Georgetown University Press
Edition: Third
Copyright year: 2011
Status for each title and/or package component: Comes with DVDs
Required Hans Weher Dictionary of Modern written Arabic
Diğer Kaynaklar: - Modern Arapça 1 Doğu Dilleri Enstitüsü / İstanbul-Türkiye
- Ana dili Arapça olmayanlara arapça dersi / Gramer and dialog / Modern Arapça 1 Doğu Dilleri Enstitüsü / İstanbul-Türkiye

- Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey
- Teaching Arabic for non Arabic Speaker / Grammar and dialogues/ Modern Arabic 1 Eastern Languages Int. / Istanbul-Turkey

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 25
Sunum 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 10 1 10
Küçük Sınavlar 2 3 6
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.