COP4452 Wissen - Mobile Application Development for Windows PhoneBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4452 Wissen - Windows Phone için Mobil Uygulama Geliştirme Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. TAŞKIN KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK BAKTIR
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mobil cihazlar icin windows isletim sisteminin incelenmesi, windows phone icin uygulama gelistirme yontemlerinin ogrencilere kazandırılması amaçlanıyor. Konular cesitli servislerin ve ek programların windows phone mobil işletim sistemi ile kullanılmasını iceriyor.(Cloud,web,XNA-based oyunlar.. vs)

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ogrencilerin daha anlamlı ve sofistike mobil uygulamalari Windows Phone icin gelistirmelerinin desteklenmesi.

Dersin İçeriği

1. Hafta:.Net Platformu, WPF, Silverlight, Windows Phone ve geliştirme araçlarına giriş
2. Hafta:Kullanıcı Arayüzü Yaratma
3. Hafta:Panel Kullanımı
4. Hafta:Kullanıcı Arayüzü Elemanları Kullanımı
5. Hafta:Yönlendirilmiş Olaylar
6. Hafta:Grafik Yaratma
7. Hafta:Veri Bağlama -I
8. Hafta:Veri Bağlama - II
9. Hafta:Animasyon Yaratma
10.Hafta:Web Servisleri
11.Hafta:Yalıtılmış Depolama
12.Hafta:SQL Azure Nedir ?
13. Hafta:XNA & Oyun Programlama
14. Hafta:Aplikasyonların yayımlanması ve dağıtılması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Windows Phone ve uygulama geliştirme araçlarının tanıtılması. Emülatörlerin oluşturulması ve kullanımı.
2) Kullanıcı arayüzlerinin oluşturulması. Uygulama biçimlendirme dili(XAML) ve Programatik olarak.
3) Panellerin kullanımı ve Layout Semantic mantıgı.
4) WP8 UIElements bilesenlerinin kullanımı(Buton, TextBlock vs)
5) Routed Events
6) Windows Phone 8 uzerinde grafik oluşturma, grafik araçları ve diger objeler.
7) Gösterim ve programatik veri baglama.
8) Veri baglama -II
9) Expression Blend tool ile Windows Phone 8 animasyon olusturma.
10) Web Servisleri
11) Isolated Storge konseptinin incelenmesi
12) SQL Azure tanıtımı, bulut uzerindeki verilere erisim.
13) XNA & Oyun Programi yazma.
14) Windows Phone uygulamaların market uzerinde yayımlanması ve dagıtımı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: WPF, Aykut TAŞDELEN,2010
Diğer Kaynaklar: Yok - None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar 12 24
Ödevler 6 9
Ara Sınavlar 14 21
Final 14 21
Toplam İş Yükü 117

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.