COP4452 Wissen - Mobile Application Development for Windows PhoneBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4452 Wissen - Windows Phone için Mobil Uygulama Geliştirme Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. TAŞKIN KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK BAKTIR
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mobil cihazlar icin windows isletim sisteminin incelenmesi, windows phone icin uygulama gelistirme yontemlerinin ogrencilere kazandırılması amaçlanıyor. Konular cesitli servislerin ve ek programların windows phone mobil işletim sistemi ile kullanılmasını iceriyor.(Cloud,web,XNA-based oyunlar.. vs)

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ogrencilerin daha anlamlı ve sofistike mobil uygulamalari Windows Phone icin gelistirmelerinin desteklenmesi.

Dersin İçeriği

1. Hafta:.Net Platformu, WPF, Silverlight, Windows Phone ve geliştirme araçlarına giriş
2. Hafta:Kullanıcı Arayüzü Yaratma
3. Hafta:Panel Kullanımı
4. Hafta:Kullanıcı Arayüzü Elemanları Kullanımı
5. Hafta:Yönlendirilmiş Olaylar
6. Hafta:Grafik Yaratma
7. Hafta:Veri Bağlama -I
8. Hafta:Veri Bağlama - II
9. Hafta:Animasyon Yaratma
10.Hafta:Web Servisleri
11.Hafta:Yalıtılmış Depolama
12.Hafta:SQL Azure Nedir ?
13. Hafta:XNA & Oyun Programlama
14. Hafta:Aplikasyonların yayımlanması ve dağıtılması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Windows Phone ve uygulama geliştirme araçlarının tanıtılması. Emülatörlerin oluşturulması ve kullanımı.
2) Kullanıcı arayüzlerinin oluşturulması. Uygulama biçimlendirme dili(XAML) ve Programatik olarak.
3) Panellerin kullanımı ve Layout Semantic mantıgı.
4) WP8 UIElements bilesenlerinin kullanımı(Buton, TextBlock vs)
5) Routed Events
6) Windows Phone 8 uzerinde grafik oluşturma, grafik araçları ve diger objeler.
7) Gösterim ve programatik veri baglama.
8) Veri baglama -II
9) Expression Blend tool ile Windows Phone 8 animasyon olusturma.
10) Web Servisleri
11) Isolated Storge konseptinin incelenmesi
12) SQL Azure tanıtımı, bulut uzerindeki verilere erisim.
13) XNA & Oyun Programi yazma.
14) Windows Phone uygulamaların market uzerinde yayımlanması ve dagıtımı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: WPF, Aykut TAŞDELEN,2010
Diğer Kaynaklar: Yok - None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar 12 24
Ödevler 6 9
Ara Sınavlar 14 21
Final 14 21
Toplam İş Yükü 117

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.