COP4451 Wissen - Cloud Computing and Its ApplicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4451 Wissen - Bulut Programları ve Uygulamaları Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ECE GELAL SOYAK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bulut Bilisim bilgisayar sistemlerinin gelişmesiyle her uygulamanın ve verinin her bir istemciye istedigi zaman ve istedigi yerden ulasmasını sağlayan yeni bir alan. Bu kursta bulut bilişim ve teknolojilerinin temellerinin öğretilmesi amaclaniyor.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Kurs sonunda ogrenciler bulut bilisim konseptini ve temellerini ogrenmis olacaklar.

Dersin İçeriği

Bulut Bilisim Tanımı
Yazılım Servisi
Platform Servisi
Altyapı Servisi
Bulut üzerinde veri yönetimi
Bulut üzerinde paylaşım
Sanallaştırma
Bulut Güvenliği
Bulut üzerinde veri kurtarma ve sistem devamlılığı
Servis Odaklı Mimari
Bulut yönetimi
Bulut üzerinde mobil erişim
Bulut Bilişimin geliştirilmesi ve ekonomiye katkısı

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bulut Bilisime Giris. Bulut Bilisim tanıtımı ve konseptleri incelelenecektir.
2) Servis olarak yazılım ortamı tanıtılacaktır.
3) Servis olarak platform ortamı tanıtılacaktır.
4) Servis olarak Altyapı ortamı tanıtılacaktır.
5) IdaaS kavramına yönelik hizmet sağlayıcıları tanıtılacaktır.
6) Bulut uzerinde veri depolama tanıtılacaktır.
7) Bulut içerisinde yazılım,veri depolama ve servislerin paylasımı ve paylasim araclari incelenecektir.
8) Sanallastırma incelenecektir.
9) Bulut Bilisimde güvenlik incelenecektir.
10) Bulut uzerinde veri kurtarma incelenecektir.
11) Servis Odakli Mimari tanıtılacaktır.
12) Bulut yönetimi incelenecetir.
13) Mobil network ve bulut ile network üzerinde etkisi ve mobil kullanıcılar icin yararlari incelenecektir.
14) Bulut Bilişimin Geliştirilmesi ve Ekonomi üzerinde etkileri incelenecektir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Cloud Computing,
Dr. Kris Jamsa 2012
ISBN-13: 978-1449647391
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 0
Laboratuar 15 % 20
Uygulama 5 % 0
Arazi Çalışması 5 % 10
Ödev 5 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Proje 1 20 20
Küçük Sınavlar 5 1 5
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 173

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.