COP4314 Grandcarre Organizational Communication and ActivationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4314 Grandcarre Kurumsal İletişim ve Etkinlik Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BURCU EKER AKGÖZ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. BURCU EKER AKGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders uygulamaya yönelik operasyon, koordinasyon, yönetim ve özel etkinliklerde tecrübe sağlar. Öğrenciler,dünya çapında bir etkinik planlama ve yürütmede, yönetim becerilerini ve tecrübelerini geliştireceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenciler etkinlik stratejilerini nasıl formüle edebileceklerini öğrenecekler.
2) Öğrenciler küçük ya da büyük etkinliklerin üstesinden nasıl gelebileceklerini öğrenecekler.
3) Öğrenciler acil durumların nasıl üstesinden gelebileceğini ve çözümlerini öğreneceklerdir.
4) Öğrenciler etkinlik düzenlemede ve fon kaynaklarını nasıl bütçeleyeceklerini öğrenecekler.
5) Öğrenciler üretkenlik için bir ekip çalışmasında nasıl çalışılacağını öğrenecekler. (farklı tip etkinliklerde)
6) Öğrenciler etkinliklerdeki riskleri analiz edebilecekler ve yönetebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Sektör örnekleri üzerinden etkinlik hazırlama anlatılarak, her öğrencinin iş dünyasının beklenti ve ihtiyacına yönelik etkinlik hazırlaması sağlanacaktır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Etkinlik yönetimine giriş ve aktivasyon
2) Etkinlik planlama, takım yönetme, takım lideri / Örnekler
3) etkinlik yönetiminde kültürel farkların önemi / Örnekler
4) Etkinlik emniyeti ve güvenliği / Örnekler
5) Stratejik etkinlik yönetimi / Sektör örnekleri
6) Özel etkinlikler, araştırma ve planlama. Tür ve kategorileri (spor, konferans...) /Sektör örnekleri
7) Etkinlik yasaları, lisans, etik boyu, sözleşmeler / Örnekler
8) Etkinlik yönetiminde teknoloji kullanımı / Örnekler
9) Sponsorluk yönetimi ve gelir elde etme/Sektör Örnekleri
10) Etkinlik bütçelemesi /Örnekler
11) Etkinlik yönetiminde başarılı örneklerin sunumu /Sektör Örnekleri
12) Grandcarre İletişim Ajansına gezi
13) Risk yönetimi / Sektör Örnekleri
14) Etkinlik yönetiminde başarılı örneklerin sunumu / Sektör Örnekleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 69
Proje 1 10
Final 1 4
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.