EAP5108 Eğt. Kurum. Str. Marka Yön. ve PazarlamaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EAP5108 Eğitim Kurumlarında Stratejik Marka Yönetimi ve Pazarlama Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ATAKAN ATA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YEŞİM ULUSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, katılımcılara pazarlama ve eğitim hizmetlerinin pazarlanması konusunda temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda,öğrenciler
1) temel pazarlama terimlerine aşina olacak ve eğitim hizmetlerinin pazarlanması konusunda temel bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2)müşteri odaklı pazarlamanın temel prensiplerini öğrenecek, ve eğitim hizmetlerinin pazarlanmasının bireye, topluma ve iş yaşantısına olan etkilerini algılayabileceklerdir.
3)pazarlamada hizmet karması elemanlarını, birbirleriyle ilişkilerini ve bunun pazarlamada nasıl kullanıldığını öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Ders pazarlama kuramı ve uygulamasının idari ve stratejik temellerini eğitim dünyasından örneklerle açıklamayı hedeflemektedir. Dersler süresince piyasadaki elverişli durumların farkına varmak amacıyla piyasa koşullarını tahlil edebilmek için gerekli kavramlar ve araçlar sunulmaktadır. Piyasalarının özellikleri ve piyasayı tanımlayabilir gruplara ayırma ana konulardan bazılarıdır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hoşgeldin! Dersin tanıtımı ve tanışma Ders izlencesinin incelenmesi ve öğrencilerin dersin gerekleri ve içeriği hakkında bilgilendirilmesi. Course syllabus
2) Temel pazarlama konseptleri: Türk eğitim sistemi ile ilişkilendirilmesi, Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
3) Çevresel tarama ve pazarlama fırsatları analizi Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
4) Pazarlama bilgi sistemleri: piyasa araştırması, pazarlama planlaması Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
5) Promosyon kararları: iletişim süreci, eğitimde promosyon stratejileri Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
6) Performans ve kontrol: piyasa denetleme Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
7) Kalite ve etkinlik; kalite ve mesuliyet; eğitimin iyileştirilmesinde kalite standartları ve sistemler Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
8) Müşteri ilişkileri yönetiminde teori ve kavramlar Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
9) Eğitim hizmetlerinin pazarlanması Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
10) Karar-vermede piyasa araştırmasının rolü Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
11) Pazarlama sistemlerinin analizi, müşteri davranışlarının incelenmesi, ve piyasa segmentasyonu ve iç ve dış hedef müşteri seçimi Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
12) Konumlandırma Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
13) Marka yönetimi Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
14) Fiyatlandırma stratejisi Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
Kotler, P. & Keller, K. (2011). Framework for Marketing Management (5th Ed.). Prentice Hall.
Marshall, G. & Johnston, M. (2009). Marketing Management. McGraw-Hill/Irwin.
Diğer Kaynaklar: Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Principles of Marketing. Prentice Hall.
Kotler, P. & Keller, K. (2011). Framework for Marketing Management (5th Ed.). Prentice Hall.
Marshall, G. & Johnston, M. (2009). Marketing Management. McGraw-Hill/Irwin.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 30
Sunum 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.