EAP5105 Dünyadaki Eğitim SistemleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EAP5105 Dünyadaki Eğitim Sistemleri Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. SEDA SARAÇ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SEDA SARAÇ
Dr. BETÜL TARHAN ALKAN
Dr. Öğr. Üyesi SABİHA DULAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, katılımcıların Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemelerini; Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralarında ve Türk Eğitim Sistemi ile Avrupa birliği ülkelerinin eğitim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar ile bunların nedenlerini anlamalarını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Türkiye eğitim sistemini farklı boyutlar açısından değerlendirmek
2. Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerini farklı boyutlarını açıklamak.
3. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerini karşılaştırarak tartışmak.
4. Türk eğitim sistemine ilişkin öneriler geliştirmek.

Dersin İçeriği

1. Hafta: Ders tanıtımı ve Türk eğitim sistemine giriş
2.Hafta: Türk eğitim sistemi: Amacı, genel yapısı ve sorunları
3.Hafta: Türk eğitim sistemi: Sorunları ve MEB istatistiklerinin incelenmesi
4.Hafta: OECD Ülkeleri İstatistiklerinin karşılaştırılması
5.Hafta: Quiz 1
6. Hafta: Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: Finlandiya ve Lüksemburg
7.Hafta: Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: Fed. Almanya Cum. ve Fransa
8.Hafta: Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: İngiltere ve İtalya
9.Hafta: Quiz 2
10. Hafta: Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: ABD ve Kanada
11.Hafta: Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: Japonya ve Güney Kore
12.Hafta: Vize
13.Hafta: Türkiye ve AB öğretmen yetiştirme süreçleri
14.Hafta: Türkiye ve AB ülkelerinde eğitim finansmanı yöntemleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders tanıtımı ve Türk eğitim sistemine giriş
2) Türk eğitim sistemi: Amacı, genel yapısı ve sorunları
3) Türk eğitim sistemi: Sorunları ve MEB istatistiklerinin incelenmesi
4) OECD Ülkeleri İstatistiklerinin karşılaştırılması
5) Quiz 1
6) Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: Finlandiya ve Lüksemburg
7) Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: Fed. Almanya Cum. ve Fransa
8) Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: İngiltere ve İtalya
9) Quiz 2
10) Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: ABD ve Kanada
11) Karşılaştırmalı eğitim sistemleri incelemeleri: Japonya ve Güney Kore
12) Vize
13) Türkiye ve AB öğretmen yetiştirme süreçleri
14) Türkiye ve AB ülkelerinde eğitim finansmanı yöntemleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Balcı, A. (2007). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. Ankara: Pegem A.

Erginer, A. (2006). Avrupa Birliği eğitim sistemleri. Ankara: Pegem A.

Diğer Kaynaklar: EURYDICE (2009). Education in europe network web site. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

EURYBASE (2009). The database on education systems in Europe.
http:// earged.meb.gov.tr/urn/tr/pdf/ilkogretim.pdf

EURYDICE (2011). National Education System and Policies
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php#turkey

EURYDICE (2010). Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/TR_TR.pdf

EURYDICE (2010). Avrupa'da Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Yapısı: Türkiye.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_TR_TR.pdf

MEB (2008). MEB Dış İlişkiler Dairesi Belgeleri . http://digm.meb.gov.tr/Belgeler.html

MEB (2008). Milli Eğitim İstatistikleri 2006-2007. http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2006_2007.pdf.

MEB (2008). Milli Eğitim İstatistikleri 2007-2008. http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2007_2008.pdf

MEB (2009). Milli Eğitim İstatistikleri 2009-2010. http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/ meb_istatistikleri_orgun_egitim_2009_2010.pdf

OECD (2008). Education at a Glance 2008. www.oecd.org/publishing/corrigenda.

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri raporu, Ankara:YÖK.

UNESCO (2001). The Turkish Education System and Developments in Education. http://www.ibe.unesco.org/International/ICE/natrap/Turkey.pdf

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 15
Ödev 2 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.