GEP0810 Systems-Design Thinking and ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0810 System-Tasarım Düşüncesi ve Yönetim Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MEHMET DEĞİRMENCİ
Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Düşünme sürecini, yöntem ve yöntembilim kavramlarını, bütünsel düşünmeyi, tasarım düşüncesinden yararlanmayı ve amaçlı sistemlerin tasarımında dikkat edilmesi gereken temel ilkeler konusunda öğrencide farkındalık yaratmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci:
-Düşünme süreci
-Sorunun formülasyonu
-Ne, nasıl ve niçin sorularına nasıl yanıt verileceği
-Geri besleme, kaos ve karmaşıklık kavramlarını
-Amaçlı sistemlerle amaçsız sistemler arasındaki farkı
-Tasarım düşüncesini
-Etkileşimli planlama kavramı
-Yönetim destek sistemleri
hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Düşünme süreci, sistem düşüncesi, kaos ve karmaşıklık, sosyo- kültürel sistemlerin tasarımında izlenecek yöntembilim, sosyo-kültürel sistemler, aşamalı bütünsel sorgulama, tasarım düşüncesi ve etkileşimli planlama, yönetim destek sistemi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Düşünme süreci: hayal, metafor, sorgulama, zihniyet, sınır kavramı Amaçlı Canlılar
2) Sorgulama: ne, nasıl ve niçin sorularının yanıtların nasıl bulunur, analiz ve bütünsel sorgulamanın temel adımları. Amaçlı Canlılar
3) Sistem düşüncesi:sistem tanımı ve sistem kavramın temel özelliklerinin uygulamadaki yeri Amaçlı Canlılar
4) Sistem ilkeleri Amaçlı Canlılar
5) Kaos ve karmaşıklık kuramı Amaçlı Canlılar
6) Sosyo- kültürel sistemlerin genel nitelikleri Amaçlı Canlılar
7) Genel tekrar Amaçlı Canlılar
8) Vize
9) Aşamalı bütünsel sorgulama Amaçlı Canlılar
10) Tasarım düşüncesi Amaçlı Canlılar
11) İdealleştirilmiş tasarım Amaçlı Canlılar
12) Bir örnek tasarım Amaçlı Canlılar
13) Bir örnek tasarım Amaçlı Canlılar
14) Karar destek sistemi (yapmayı, olmayı ve öğrenmeyi öğrenmek) Amaçlı Canlılar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: DEĞİRMENCİ, M.(2007) Amaçlı canlılar:yönetimde üçüncü nesil sistem düşüncesi, İstanbul, Hiperlink
Diğer Kaynaklar: CAPRA, F. (1996) Yaşamın örgüsü : zihin ve maddenin yeni bir örgüsü, (çev. B. KURYEL).İstanbul, Yapı Merkezi.
MORGAN, G. (1997) Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor, (çev.G. BULUT). İstanbul, MESS.

ACKOFF, R.L. (1999) Re-Creating the corporation : a design of organizations for the 21st centuary. New York, Oxford University Press.
GHARAJEDAGHI, J. (2011) Systems thinking : managing chaos and complexity: a platform for designing business architecture. Burlington, Morgan kaufmann.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 1 24 24
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.