GEP0810 Systems-Design Thinking and ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0810 System-Tasarım Düşüncesi ve Yönetim Güz 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MEHMET DEĞİRMENCİ
Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Düşünme sürecini, yöntem ve yöntembilim kavramlarını, bütünsel düşünmeyi, tasarım düşüncesinden yararlanmayı ve amaçlı sistemlerin tasarımında dikkat edilmesi gereken temel ilkeler konusunda öğrencide farkındalık yaratmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci:
-Düşünme süreci
-Sorunun formülasyonu
-Ne, nasıl ve niçin sorularına nasıl yanıt verileceği
-Geri besleme, kaos ve karmaşıklık kavramlarını
-Amaçlı sistemlerle amaçsız sistemler arasındaki farkı
-Tasarım düşüncesini
-Etkileşimli planlama kavramı
-Yönetim destek sistemleri
hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Düşünme süreci, sistem düşüncesi, kaos ve karmaşıklık, sosyo- kültürel sistemlerin tasarımında izlenecek yöntembilim, sosyo-kültürel sistemler, aşamalı bütünsel sorgulama, tasarım düşüncesi ve etkileşimli planlama, yönetim destek sistemi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Düşünme süreci: hayal, metafor, sorgulama, zihniyet, sınır kavramı Amaçlı Canlılar
2) Sorgulama: ne, nasıl ve niçin sorularının yanıtların nasıl bulunur, analiz ve bütünsel sorgulamanın temel adımları. Amaçlı Canlılar
3) Sistem düşüncesi:sistem tanımı ve sistem kavramın temel özelliklerinin uygulamadaki yeri Amaçlı Canlılar
4) Sistem ilkeleri Amaçlı Canlılar
5) Kaos ve karmaşıklık kuramı Amaçlı Canlılar
6) Sosyo- kültürel sistemlerin genel nitelikleri Amaçlı Canlılar
7) Genel tekrar Amaçlı Canlılar
8) Vize
9) Aşamalı bütünsel sorgulama Amaçlı Canlılar
10) Tasarım düşüncesi Amaçlı Canlılar
11) İdealleştirilmiş tasarım Amaçlı Canlılar
12) Bir örnek tasarım Amaçlı Canlılar
13) Bir örnek tasarım Amaçlı Canlılar
14) Karar destek sistemi (yapmayı, olmayı ve öğrenmeyi öğrenmek) Amaçlı Canlılar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: DEĞİRMENCİ, M.(2007) Amaçlı canlılar:yönetimde üçüncü nesil sistem düşüncesi, İstanbul, Hiperlink
Diğer Kaynaklar: CAPRA, F. (1996) Yaşamın örgüsü : zihin ve maddenin yeni bir örgüsü, (çev. B. KURYEL).İstanbul, Yapı Merkezi.
MORGAN, G. (1997) Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor, (çev.G. BULUT). İstanbul, MESS.

ACKOFF, R.L. (1999) Re-Creating the corporation : a design of organizations for the 21st centuary. New York, Oxford University Press.
GHARAJEDAGHI, J. (2011) Systems thinking : managing chaos and complexity: a platform for designing business architecture. Burlington, Morgan kaufmann.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 1 24 24
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.