GEP0609 Alliance of CivilizationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0609 Medeniyetler İttifakı Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders öğrencinin medeniyet kavramını, olgu ve toplumsal bir gerçeklik olarak anlamasını sağlamak ve bu yönde kendi anlayışı açısından medeniyetlere yorum getirerek medeniyetler ittifakının kavram ve süreç olarak imkânını irdeleyebilmesini amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Öğrenciler eleştirel düşünme yetenekleri geliştirirler.
2.Öğrenciler tarihsel gelişmeleri analiz edip eleştirebilirler.
3.Öğrenciler çeşitli bilgilerin sentezini yapıp düşüncelerini açık ve anlamlı bir şekilde ifade edebilirler.
4.Öğrenciler tarihsel meseleleri anlama ve inceleyebilme yeteneği geliştirirler.
5.Öğrenciler medeniyet kavramının ne anlama geldiğini anlayıp tartışabilirler.

Dersin İçeriği

Bu derste temel olarak tarihte medeniyet olgusu, günümüz küresel dünyası açısından incelenmektedir. Fakat bu incelemede esas amaç, medeniyetler çatışması tezini irdelemektir. Böylece öğrencilerle günümüz dünyasında medeniyetlerin bir ortak zeminde buluşabilecekleri ve böylece medeniyetler ittifakı alternatifinin nasıl geliştirilebileceği araştırılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Toplumsal Yapıların Unsuru olarak İnsan Derleme ders notları
2) Sosyal Bilimler Tarihinde Toplum Algısı I Derleme ders notları
3) Sosyal Bilimler Tarihinde Toplum Algısı II Derleme ders notları
4) Toplumsal Olgu Olarak Kültür ve Tezahürleri Derleme ders notları
5) Kültür Tarihleri ve Toplumsal Hareketler Derleme ders notları
6) Kültürden Medeniyete: Medeniyet Felsefesi I Derleme ders notları
7) Kültürden Medeniyete: Medeniyet Felsefesi II Derleme ders notları
8) Vize
9) İnsanlık Tarihinde Medeniyetlerin Ortaya Çıkışı ve Eskiçağ Medeniyetleri Derleme ders notları
10) Eskiçağ Medeniyetlerinde Çatışma ve Uzlaşma Derleme ders notları
11) Yeniçağ Medeniyetleri: İslam Derleme ders notları
12) Yeniçağ Medeniyetleri: Batı Derleme ders notları
13) Küresel Çağ ve Günümüzde Medeniyetler Derleme ders notları
14) Medeniyetler Arası İlişki: Çatışma ve İttifak Tezleri Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste dağıtılacak.

May be distributed in class.
Diğer Kaynaklar: Recep Şentürk, Açık Medeniyet & Çok Medeniyetli Dünya ve Topluma Doğru, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.
Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest, London: Penguin Boooks, 2011;
Roger Osborne, Civilization: A New History of the Western World, New York: Pegasus Book, 2006.

Recep Şentürk, Açık Medeniyet & Çok Medeniyetli Dünya ve Topluma Doğru, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.
Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest, London: Penguin Boooks, 2011;
Roger Osborne, Civilization: A New History of the Western World, New York: Pegasus Book, 2006.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 3 30
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.