GEP0609 Alliance of CivilizationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0609 Medeniyetler İttifakı Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders öğrencinin medeniyet kavramını, olgu ve toplumsal bir gerçeklik olarak anlamasını sağlamak ve bu yönde kendi anlayışı açısından medeniyetlere yorum getirerek medeniyetler ittifakının kavram ve süreç olarak imkânını irdeleyebilmesini amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Öğrenciler eleştirel düşünme yetenekleri geliştirirler.
2.Öğrenciler tarihsel gelişmeleri analiz edip eleştirebilirler.
3.Öğrenciler çeşitli bilgilerin sentezini yapıp düşüncelerini açık ve anlamlı bir şekilde ifade edebilirler.
4.Öğrenciler tarihsel meseleleri anlama ve inceleyebilme yeteneği geliştirirler.
5.Öğrenciler medeniyet kavramının ne anlama geldiğini anlayıp tartışabilirler.

Dersin İçeriği

Bu derste temel olarak tarihte medeniyet olgusu, günümüz küresel dünyası açısından incelenmektedir. Fakat bu incelemede esas amaç, medeniyetler çatışması tezini irdelemektir. Böylece öğrencilerle günümüz dünyasında medeniyetlerin bir ortak zeminde buluşabilecekleri ve böylece medeniyetler ittifakı alternatifinin nasıl geliştirilebileceği araştırılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Toplumsal Yapıların Unsuru olarak İnsan Derleme ders notları
2) Sosyal Bilimler Tarihinde Toplum Algısı I Derleme ders notları
3) Sosyal Bilimler Tarihinde Toplum Algısı II Derleme ders notları
4) Toplumsal Olgu Olarak Kültür ve Tezahürleri Derleme ders notları
5) Kültür Tarihleri ve Toplumsal Hareketler Derleme ders notları
6) Kültürden Medeniyete: Medeniyet Felsefesi I Derleme ders notları
7) Kültürden Medeniyete: Medeniyet Felsefesi II Derleme ders notları
8) Vize
9) İnsanlık Tarihinde Medeniyetlerin Ortaya Çıkışı ve Eskiçağ Medeniyetleri Derleme ders notları
10) Eskiçağ Medeniyetlerinde Çatışma ve Uzlaşma Derleme ders notları
11) Yeniçağ Medeniyetleri: İslam Derleme ders notları
12) Yeniçağ Medeniyetleri: Batı Derleme ders notları
13) Küresel Çağ ve Günümüzde Medeniyetler Derleme ders notları
14) Medeniyetler Arası İlişki: Çatışma ve İttifak Tezleri Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste dağıtılacak.

May be distributed in class.
Diğer Kaynaklar: Recep Şentürk, Açık Medeniyet & Çok Medeniyetli Dünya ve Topluma Doğru, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.
Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest, London: Penguin Boooks, 2011;
Roger Osborne, Civilization: A New History of the Western World, New York: Pegasus Book, 2006.

Recep Şentürk, Açık Medeniyet & Çok Medeniyetli Dünya ve Topluma Doğru, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.
Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest, London: Penguin Boooks, 2011;
Roger Osborne, Civilization: A New History of the Western World, New York: Pegasus Book, 2006.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 3 30
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.