GEP0206 Virtual Discovery of İstanbulBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0206 İstanbul'un Sanal Keşfi Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı İstanbul’u her yönüyle tanıtmaktır. Ders; coğrafi, tarihi, sosyal, mimari, kültürel özellikleriyle bir imparatorluk şehri olarak İstanbul’un önemini vurgulayacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•İstanbulun önemini kavramak,
•Bir şehir olarak İstanbul’un tarihini ve topografyasını özetlemek
•İstanbul’un belli başlı özelliklerini tanımlamak
•İstanbul’daki sosyal, kültürel ve mimari farklılıkları yorumlamak
•İstanbul’un Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemindeki görünümünü incelemek
•İstanbul’daki yapıları dönemlerine ve tipolojilerine göre teşhis etmek

Dersin İçeriği

İstanbul’un tarihi kimliği, cosmopolit yapısı, sofistike kültürü aktarılmaya çalışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İstanbul’a genel bakış-İstanbul üzerine araştırmalar, kitaplar Derleme ders notları
2) İstanbul’un Konumu ve Coğrafyası; Derleme ders notları
3) İstanbul’un Adları ve Efsaneler;İstanbul Kronolojisi; Derleme ders notları
4) İstanbul’un Tarihi; Tarih Öncesi Dönem,Byzantion Dönemi, Derleme ders notları
5) İstanbul’un Tarihi; Roma-Bizans Dönemi, Derleme ders notları
6) İstanbul’un Tarihi; Osmanlı Dönemi, Derleme ders notları
7) İstanbul’un Tarihi; Cumhuriyet’ten Günümüze... Derleme ders notları
8) Ara Sınav Derleme ders notları
9) İstanbul’un Tarihi Eserleri; Külliyeler, Camiler, Saraylar, Anıtlar, Hamamlar, Çeşmeler, Kiliseler, Sinagoglar, Kuleler, v.b. Derleme Ders Notları
10) İstanbul’la Anılan Kişiler; Byzantion, Constantin I, Iustianus, Kommenoslar, Paleologoslar, I. Beyazıd, Fatih Sultan Mehmed, Ulubatlı Hasan, Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan, Kamondo Ailesi, Pierre Loti, Patrona Halil… Derleme ders notları
11) İstanbul’da Deprem, Yangın, Salgın ve Afetler. Derleme ders notları
12) İstanbul’da Yaşama Kültürü; Simit-Çay; Türk Kahvesi, Martı-Güvercin-Kedi ve Köpekler; Erguvan-Lale vb; Lüfer-Palamut-İstavrit. Derleme ders notları
13) İstanbul’da Kültürel Yaşam; Müzeler, Tiyatro ve Sinemalar, Sanat Galerileri, Üniversiteler, Alışveriş Merkezleri, Festivaller v.b. Derleme ders notları
14) İstanbul’da Ulaşım, Şirketi Hayriye, Tünel’ den İdo, metrobüse… Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Anonim- Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi
Barbaro, Nicola (2007), Konstantiniyye’den İstanbul’a,
Bayrı, Mehmet Halit (1951), Yer Adları Ve Yer Adlarına Bağlı Folklör Bilgileriyle İstanbul, Hayat Yayınları, İstanbul.
Brown, John. P. (1868), Ancient And Modern Constantinople, London
Carbognano, Cosimo De; 18.Y’.In Sonunda İstanbul, Eren Yayıncılık.
Çelik, Zeynep (1986), 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti, Değişen İstanbul, İstanbul.
Dallaway, James (1797), Constantinople Ancient And Modern, London.
Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi
Dethier,P.A; Boğaziçi ve İstanbul, İst. 1993
Ebersolt, Jean; Bizans İstanbul’u Ve Doğu Seyyahları, İst.1996
Ergin, Osman Nuri (2003), İstanbul Şehri Rehberi, İstanbul 1934, Tıpkı Basım
Freely, John; Galata, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları
Freely, John.; Istanbul: The İmperial City
Galland, Antoine (1998), İstanbul’ Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), I-II, Çev. Nahid Sırrı Örik, İstanbul.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 12 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 1 10
Küçük Sınavlar 3 3 9
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.