ESE5504 Petrol ve Doğalgaz Piyasaları Uyg.Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5504 Petrol ve Doğalgaz Piyasaları Uygulamaları Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN SOYKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Geçerli değildir.
Dersin Amacı: Dersi tamamlayan öğrenciler petrol ve doğal gaz üretimininin teknik yönlerinin yanı sıra, petrol ve doğal gaz piyasalarına ilişkin mali ve politik hususlar konusunda da bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Petrol üretimi ve iletimindeki fiziksel ve kimyasal süreçlerin öğrenilmesi
2) Doğal gaz üretimi ve iletimindeki fiziksel ve kimyasal süreçlerin öğrenilmesi
3) Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin dağılımının öğrenilmesi
4) Petrol ve doğal gaz piyasalarının dinamiklerinin incelenmesi
5) Doğal gaz ve/veya petrol ticareti üzerinde yapılmış uluslararası antlaşmaların gözden geçirilmesi
6) Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arz/talep dengesi açısından incelenmesi
7) Petrol ve doğal gaz piyasalarının geleceğinin tartışılması

Dersin İçeriği

petrol üretimi ve iletimi, doğal gaz üretimi ve iletimi, dünyada petrol ve doğal gaz rezervleri, petrol ve doğal gaz piyasalarının dinamikleri, uluslararası petrol ve doğal gaz ticaret antlaşmaları, Türkiye'deki petrol ve doğal gaz durumu, petrol ve doğal gaz piyasalarının geleceği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Petrol üretimi ve iletimine dair fiziksel ve kimyasal süreçler
2) Petrol üretimi ve iletimine dair fiziksel ve kimyasal süreçler (devam)
3) Doğal gaz üretimi ve iletimine dair fiziksel ve kimyasal süreçler
4) Doğal gaz üretimi ve iletimine dair fiziksel ve kimyasal süreçler (devam)
5) Dünyadaki önemli petrol ve doğal gaz rezervlerinin dağılımının incelenmesi
6) Petrol ve doğal gaz piyasalarının dinamikleri
7) Petrol ve doğal gaz piyasalarının dinamikleri (devam)
8) Genel tekrar
9) Doğal gaz ve/veya petrol ticareti üzerinde yapılmış uluslararası antlaşmaların gözden geçirilmesi
10) Doğal gaz ve/veya petrol ticareti üzerinde yapılmış uluslararası antlaşmaların gözden geçirilmesi (devam)
11) Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arz/talep dengesi açısından incelenmesi
12) Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arz/talep dengesi açısından incelenmesi (devam)
13) Petrol ve doğal gaz piyasalarının geleceğinin tartışılması
14) Öğrenci sunumları
15) Final sınavına hazırlık
16) Final sınavına hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları, dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından temin edilecektir.

Lecture notes will be provided by the lecturer.
Diğer Kaynaklar: "Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering"
William C. Lyons, Gary J Plisga, Gulf Professional Publishing, UK (2005).

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 144
Sunum / Seminer 1 1
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 193

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı