ESE5301 Enerji Üretim TeknolojileriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5301 Enerji Üretim Teknolojileri Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CANAN ACAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Geçerli değildir.
Dersin Amacı: Bu dersi tamamladıklarında öğrenciler enerji üretim teknolojilerinin temellerini öğrenmiş olacaklardır. Öncelikli olarak yakıt-bazlı konvansiyonel güç santralleri ele alınacak, ancak rüzgar veya güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara da değinilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretim teknolojileri arasındaki farkların anlaşılması
2) Bir güç santralindeki temel süreçlerin öğrenilmesi
3) Yanma süreçlerinin anlaşılması
4) Farklı yakıtların ısıl değerlerinin hesaplanması
5) Bir türbinin güç üretiminin hesaplanması
6) Bir yoğunlaştırıcı içindeki ısı transferi süreçlerinin incelenmesi
7) Bir güç santralinin ısıl veriminin hesaplanmas
8) Rüzgar türbinlerinin çalışma ilkelerinin öğrenilmesi
9) Fotovoltaik güneş pillerinin çalışma ilkelerinin öğrenilmesi

Dersin İçeriği

güç santrallerindeki temel süreçler, yanma teknolojileri, ısıl değer hesaplamaları, türbinlerin matematiksel analizi, güç üretimindeki ısıl süreçler, ısıl verim hesaplamaları, rüzgar türbinlerinin çalışma ilkeleri, fotovoltaik güneş pillerinin çalışma ilkeleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının karşılaştırılması
2) Güç santrallerine giriş
3) Bir güç santralindeki yanma süreçleri
4) Bir güç santralindeki yanma süreçleri (devam)
5) Farklı yakıtlar için ısıl değer hesaplamaları
6) Türbinlerdeki güç eldesinin hesaplanması
7) Güç santrallerindeki ısıl süreçler
8) Bir güç santralinin ısıl veriminin hesaplanması
9) Genel tekrar
10) Rüzgar türbinlerinin çalışma prensipleri
11) Rüzgar türbinlerinin çalışma prensipleri (devam)
12) Fotovoltaik güneş pillerinin çalışma prensipleri
13) Fotovoltaik güneş pillerinin çalışma prensipleri (devam)
14) Final sınavına hazırlık
15) Final sınavına hazırlık
16) Final sınavına hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından temin edilecektir.

Lecture notes will be provided by the lecturer.
Diğer Kaynaklar: “Energy Systems Engineering – Evaluation and Implementation”, Francis M. Vanek & Louis D. Albright, McGraw-Hill, New York (2008)
ISBN-10: 0071495932
ISBN-13: 978-0071495936

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 9 144
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı