ESE5501 Energy ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5501 Enerji Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CANAN ACAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CANAN ACAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Geçerli değildir.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı enerji yönetimini ilgilendiren temel kavramları, ilgili teknolojilerin bu kavramlar üzerindeki rolünü davranışsal değişiklikler ve düzenleyici kurallar çerçevesinde ele almaktır. Bu çerçevede enerji talebini belirleyici faktörler, kısa ve uzun dönemde gerçekleşen fiyat ve gelir esneklikleri, enerji modellemeleri, mühendislik ekonomisi, enerji verimliliği ile tasarrufunu ilgilendiren temel ve teorik konular işlenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
i) Enerji yönetimi temel kavramının tanımlanması
ii) Türkiye’nin enerji durumunun kavranması
iii) Enerji etüdü hazırlama
iv) Mühendislik ekonomisi bağlamında analiz yapabilme
v) Enerji-çevre-ekonomi ilişkilerini modelleme
vi) Sanayide ve binalarda enerji verimliliği analizlerini yapabilme
vii) İlgili kanun ve yönetmeliklerden haberdar olma

Dersin İçeriği

Enerji yönetiminde temel kavramlar, Türkiye’nin enerji durumu, enerji etüdü metodolojisi,mühendislik ekonomisi,enerji modellemeleri,enerji çevre ekonomi ilişkileri,
enerji tasarrufu ve talep yönetimi ve uygulamaları, binalardaki iklimlendirme sistemleri ve enerji verimliliği,sanayide enerji verimliliği,yenilenebilir enerji teknolojileri ve verimlilik,enerji verimliliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Enerji yönetimi temel kavramları -
2) Türkiye'nin enerji durumu -
3) Enerji etüdü metodolojisi -
4) Mühendislik ekonomisi -
5) Enerji modellemeleri -
6) Enerji çevre ekonomi ilişkileri -
7) Ara sınav I önceki konular
8) Enerji tasarrufu ve talep yönetimi -
9) Enerji tasarrufu ve talep yönetimi uygulamaları -
10) Binalardaki iklimlendirme sistemleri ve enerji verimliliği -
11) Sanayide enerji verimliliği -
12) Yenilenebilir enerji teknolojileri ve verimlilik -
13) Ara sınav II Önceki konular
14) Enerji verimliliği ile ilgili kanunlar -
15) Final hazırlık Dönem boyunca öğrenilen tüm konular
16) Final sınav hazırlık Dönem boyunca öğrenilen tüm konular

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: B.L. Capehart, W.C. Turner,W.J.Kennedy, “Guide to Energy Management”, CRC Press, 2011.
Diğer Kaynaklar: Frank Kreith and Yogi Goswami, "Energy Management and Conservation Handbook", CRC Press, 2008.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 144
Ara Sınavlar 2 4
Final 1 2
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı